Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Bengt Bertilsson - 14 december 2015 06:52

Att vara Godeman är en man/kvinna som är i Sverige en (fysisk) person som utses av allmän domstol för att utföra ett visst uppdrag. Den vanligaste formen av godmanskap anordnas med stöd av 11 kap. 4 § föräldrabalken. Enligt detta lagrum kan rätten anordna godmanskap för en person om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltarskap. Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.

 

Men detta missbruk drar skam över oss godeman/kvinna som ställer upp mer ideellt mot ringa ersättning för bekanta, anhöriga, släktingar som dessutom får betala ersättning från egen kassa. Sen när bokslutet görs då begär kommunernas överförmyndare in handlingar och det lusläses och skall stämma på öret.
Sen verkar de sila mygg och sväljer kameler när privatpersoner och tidigare framkommit att advokater som bisysslor och riskkapitalföretag finns inblanda för det har blivit lukrativ verksamhet när kommunerna betalar ersättningen till Godemanverksamheten. Då det går att göra stora vinster på flyktingkatastrofen och flyktingströmmen till Sverige. Lyssna till regeringens talesman försöker han övertyga sina lyssnare att han kan men han är ganska ovetande av verkligheten utanför regeringskansliet

Nedan saxat från Expressen


Goda män – för 98 750 kronor i månaden

De har sagt upp sig från sina jobb för att bli gode män till ensamkommande flyktingbarn.

 

Nu tjänar Anders Folkesson och hans hustru Eva Bjärkerud, 98 750 kronor per månad på sina 46 flyktingbarn.

 

– Jag brukar säga till advokater och socialsekreterare att jag har tio barn - det låter lagom, säger Anders Folkesson.

 

Det gör migrationsminister Morgan Johansson (S) upprörd:

 

– Då ifrågasätter jag lämpligheten hos dem, säger han.

Riskkapitalbolag, kommuner och privatpersoner - många ser sin chans att tjäna pengar och göra stora vinster på flyktingkatastrofen och flyktingströmmen till Sverige.

 

Mest lukrativt är ensamkommande flyktingbarn, som Expressen tidigare har gjort flera avslöjanden om.

 

Den nya trenden i flyktingkatastrofens spår är att jobba som god man. En god man ska företräda barnet både som vårdnadshavare och som förmyndare.

 

Prislappen för systemet med gode män för 2015 uppskattas till drygt 700 miljoner kronor.

 

Expressen kan i dag avslöja att många gode män i landet har hand om över 20 ensamkommande barn.

 

Upprör

 

Det upprör ordföranden i Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV, Johnny Samuelsson.

 

– Det är bedrövligt, det finns inte en chans att de ska hinna med sina uppdrag, säger han.

 

Samuelsson menar att ingen god man borde ha mer än femton barn.

 

– Som god man hade jag som mest hand om sju barn och jag hade jobb hela tiden. Om till exempel ett barn får stora problem så kan det ta oerhört mycket tid och vad händer då med de andra barnen om de också behöver hjälp, säger han.

 

I år beräknar Migrationsverket att det kommer drygt 30 000 ensamkommande barn till Sverige och i prognosen för 2016 räknar Migrationsverket med att 24 000 till 33 000 ensamkommande flyktingbarn kommer att söka asyl.

 

Alla ensamkommande barn har rätt till en god man när de söker asyl i Sverige och bristen på gode män har lett till att förtroendeuppdraget nu blivit ett yrke och en heltidssysselsättning för många personer.

 

Av uppgifter från överförmyndarnämnderna i Malmö, Göteborg, Stockholm och i Mölndal - som är en av de kommuner som tar emot flest ensamkommande barn - har Expressen sammanställt en topplista över de gode männens uppdrag.

 

När Expressen ringer till de gode männen, vill de flesta inte ens svara på frågor om sina uppdrag eller hur många barn de företräder.

 

Toppar listan

 

Marita Eklöf, 57, i Göteborg toppar listan. Hon har i dag hand om 29 ensamkommande flyktingbarn i Göteborg och i Mölndals kommun. Med en ersättning på 2 000 till 2 200 kronor per månad och barn tjänar hon 61 825 kronor per månad.

 

– Jag jobbar heltid med det här, jag har ingenting annat att göra. Jag klarar det gott och väl, säger Marita Eklöf och lägger på luren.

 

Shah Khatgar, 47, i Göteborg som har 21 flyktingbarn - och tjänar drygt 46 000 kronor per månad - säger att han tycker ersättningen är för låg för gode män, men säger samtidigt att han många gånger bara behöver jobba några timmar varje vecka.

 

– Det här jobbet är inte bra betalt, hade jag haft två eller tre killar hade jag bara haft sex tusen kronor i månaden.

 

Hur mycket jobbar du en vanlig vecka?

 

– Det är svårt att säga... ibland tre timmar... om jag har asylsamtal på Migrationsverket så blir det sex timmar... sen sitter jag i telefonen med socialen, men de timmarna räknar jag inte.

 

Men hur mycket jobbar du med alla uppgifter under en vecka?

 

– Den här veckan har jag jobbat tre timmar, men förra veckan var det sex timmar... det varierar... nästa vecka kanske jag inte har ett enda samtal, säger Shah Khatgar.

 

Sagt upp sig

 

Anders Folkesson, 53, berättar att han och hans hustru Eva Bjärkerud, 57, har sagt upp sig från sina tidigare arbeten.

 

I dag är de båda gode män till 46 ensamkommande flyktingbarn och tjänar sammanlagt 98 750 kronor per månad.

 

Anders Folkesson är god man till 18 barn och hans hustru till 28.

 

Han säger att det var hans fru som kom med idén om att gå en utbildning för att bli god man och att han blev nyfiken då han är samhällsintresserad.

 

När Expressen träffar Anders Folkesson och frågar hur han och hustrun klarar av att vara gode män till 46 ensamkommande flyktingbarn säger han:

 

– Jag och min hustru jobbar heltid med det här. Jag har 18 barn, man skulle kunna hinna med 20 barn.

 

Han säger också att han höjt sin lön jämfört med sitt gamla arbete med sju tusen kronor per månad.

 

– Men nu får jag ingen tjänstepension och får själv sätta in pengar till en kapitalförsäkring.

 

Jobbigt att prata om

 

Han tycker att det ibland är jobbigt att prata om hur många uppdrag han har.

 

– Jag brukar säga till advokater och socialsekreterare att jag har tio barn - det låter lagom. Jag tror att det finns mycket fördomar kring det här och att man är inne i det här för att tjäna pengar.

 

Han betonar hur viktigt uppdrag han har som god man:

 

– Skulle jag tänka bort gode mannens roll i flyktingbranschen skulle allt falla ihop som ett korthus.

 

Men några fler uppdrag vill han inte ta.

 

– Då hade jag uppnått brytpunkten och fått betala mer i skatt. Ett uppdrag till hade gett mig så lite att det hade varit till hälften ideellt.

 

Om sin lön på nästan 40 000 kronor per månad säger han:

 

– Jag anser att vi gode män är billiga.

 

Hans hustru Eva Bjärkerud som ansvarar för 28 flyktingbarn - och tjänar 59 825 kronor per månad - vill inte kommentera sitt arbete som god man.

 

Hon skriver i ett sms till Expressen:

 

"Jag har inget att tillägga utöver vad min man har sagt".

 

24 flyktingbarn

 

Eiman Jasim, 52, har enligt Malmös kommun hand om 24 flyktingbarn, men när Expressen ringer henne vet hon inte hur många uppdrag hon har.

 

– Runt femton ...

 

Men enligt Malmö kommun har du 24 barn?

 

– Ja, jag måste räkna om ... tre stycken har flyttat ...

 

Men du har haft 24?

 

– Ja.

 

Men flera gode män är ändå missnöjda med sina ersättningar. På sajten upprop.nu kräver de högre ersättning. Uppropet är undertecknat av drygt 80 gode män som skriver:

 

"Våran önskan är därför att arvodet höjs till minst 3400 per månad för att vi skall kunna orka fortsätta ta fler uppdrag som godman samt särskilt förordnad vårdnadshavare och uppleva att vi får en skälig ersättning för nedlagd tid".

 

Eva von Scheele är förbundsjurist på SKL, Sveriges Kommuner och landsting, och tycker att hela systemet med gode män har havererat.

 

Hon säger att en god man i genomsnitt ska avsätta femton timmar per månad och barn. Det innebär att en god man som har 29 uppdrag ska jobba 435 timmar per månad - eller 14,5 timmar varje dag i veckan.

 

– 2005 hade vi 350 ensamkommande barn som kom till Sverige, i dag kommer det över 30 000 barn. Uppdraget som god man fungerar inte längre som det var tänkt, säger von Scheele.

 

SKL har nyligen i en skrivelse till justitiedepartementet och migrationsminister Morgan Johansson krävt förändringar.

 

SKL vill bland annat att den gode mansrollen ska skötas enligt holländsk modell med gode män som är socionomer och anställda i kommunerna.

 

Hon uppmanar nu migrationsministern att skynda på då det är barnen som blir lidande.

 

– Som det är nu får inte ens alla flyktingbarn en god man och det är inte bra för barnen, det är inte rättssäkert. Agera nu Morgan Johansson, säger Eva von Scheele.

 

Gräns för systemen

 

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson säger att det finns en gräns för vad de svenska systemen klarar av.

 

– Det kommer ett par tusen ensamkommande barn per vecka. I normala fall fungerar de här systemen på ett bra sätt, men i en sån här situation pressas allt till sitt yttersta.

 

Han uppmanar också allmänheten att bli gode män.

 

– Vi måste se till att fler tar på sig det här uppdraget.

 

Morgan Johansson är även orolig för de totala kostnaderna för flyktingströmmen.

 

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer kostnaderna att uppgå till 60 miljarder kronor för 2016 och för 2017 73 miljarder kronor - det motsvarar sju procent av hela statsbudgeten.

 

– Vi kommer både att behöva spara och låna för att klara av situationen. Sverige tar ett större ansvar än något annat land för flyktingsituationen. Vi inser alla att det här inte kan fortsätta vecka för vecka och månad för månad. Andra länder måste också ta ansvar för situationen, men där är vi inte än, säger Morgan Johansson.

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 11 november 2015 20:52

Var är sant och var är falskt i nyhetsmediorna och delas på Facebook var det 100 eller var det 200 hästar
Var det 6 kvinnor eller var det 7 kvinnor

100 hästar strandsattes på ön under stormen. Det 7 kvinnor gjorde då hyllas världen över.När 100 hästar strandsattes på en liten ö under en kraftig storm såg det dystert ut. Efter tre dagar har ännu ingen lyckats rädda hästarna. En grupp kvinnor…

uppskattat.se

 

200 hästar blir strandsatta på en övergiven ö. Då gör 6 kvinnor något som ingen trodde var möjligt.En kraftig storm ledde till att marken översvämmades av enorma vattenmängder och mitt i allt vatten blev plötsligt runt 200 hästar strandsatta.

newsner.com

 

http://uppskattat.se/100-hastar-strandsattes-pa-on-under-stormen-det-7-kvinnor-gjorde-da-hyllas-varlden-over/

http://www.newsner.com/2015/11/6-modiga-kvinnor-rider-ut-i-vattenmassorna-foer-att-raedda-haestarna-fraan-oen/

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 27 oktober 2015 00:15

Ringde kundkontakt 90200 idag, kön var 45 min och jag hade nr 85 gav upp direkt


Telia skickade ut en faktura den 2015-09-28 den ankom idag den 26 oktober 2015 Faktura brevet har varit på villovägar nästan en hel månad och den skall vara betald 2 november 2015.

 


Om jag inte betala räkningen i tid så får jag betala förseningsavgift och div pålägg på fakturan. Hörde i helgen ett inslag om skälig tid från en faktura erhållit till den skall vara betald 10 dagar är praxis den 2 nov är om 7 dagar och banken skall dra summan på fredag så det är snabba ryck som gäller.

  

Jag vet Telias försvar skaffa autogiro så drar summan automatiskt oavsett om fakturan har kommit och sen kan Telia kvittera ut en faktureringsavgift på 25 kr Alternativet är att införskaffa e-faktura förutsätter då att kunden har internetbank förstås.
Sen har jag fått som svar tidigare när samma sak inträffat gå in på mina sidor där finns alla fakturor och går att skriva ut på skrivare

 

Telia tar sen förgivit andra saker

På fakturaran står det att läsa att det blir nya villkor som kommer att träda ikraft den 1/1 2016

Det är bara 4 sidor att läsa igenom och Telia förutsätter att vi kan det gamla utantill. Jag letade idag efter en snabbinfo ibland bruka förtag göra en sammanfattning men fann inget

 

Så har jag det ute på landet med fast telefon där det hänger järntrådar och den trådlösa förbindelsen är nästan frånvarande när det gäller Telia mobil är det utomhus som gäller om jag skall ringa på min Telia mobil  (Tele 2 har en stapel och går ringa från inomhus om jag befinner mig i rätt rum) så alternativen finns men är små.

 

Är det kanske inte konstigt att jag blir lite småsur och lite irriterad. Även om jag löst problemet med den försvunna fakturan för flera veckor sedan och klagat via andra medior på denna uteblivna faktura lär jag knappast vara ensam och sitter vederbörande utan dator och intenetbank så blir det snällt att betal 30 kr i fakturaavgift via autogiro och som sagt tidigare att komma fram till Telia gäller snart kanske djungeltrummor istället 
Just nu har vi problem att visa mobila abonnemang och tv- och bredbandsabonnemang och fasta telefoniabonnemang och e-postadresser. Försök om en stund igen.

Av Bengt Bertilsson - 12 oktober 2015 07:52

En ny duschkabin monterad efter några timmar slit och släp

 

Detta projekt gick ändå förvånansvärt bra tack vare ena sonen hjälp, eller rättare sagt det var han som gjorde jobbet och jag var bara sakkunnig.  Bara jag tittade på instruktionsboken gav detta mig kallsvettingar och jag kände adrenalinet krypa ut i alla leder och muskler och nerverna helspända överlätt jag jobbet till honom och det gjorde han bra.

 

Duschkabinen inköpt på Jem & Fix en liknande finns på Skene Järn fast där kostade den några tusenlappar mer och kanske bättre kvalité också men vi har inte några guldbyxor där pengarna bara ramlar ut ur fickorna. Det var bara riksdagspolitikerna som fick kraftiga lönepåslag.

Av Bengt Bertilsson - 1 oktober 2015 19:44

Jag fick ett brev att jag får lönepåökning f.r.o.m 1 okt med 128 kr/mån slår jag ihop alla ökningar i månaden så får jag 1536 kr/år
Samtidigt så läser jag att f.r.o.m 1 okt kommer riksdagsmän/kvinnor att får påökning av lönen med 1400 kr/mån och på året blir detta 16 800 kr Deras månadslön blir nu 62400 kr/mån.
Tro sjutton jag blir förbannad deras påökning per mån är vad vi pensionärer får under ett helt år och sen får de ca 50 000 kr mer i månaden än vad många av oss pensionärer får..


En lönehöjning med 1400 kronor.

Det är vad som väntar riksdagsledamöterna från den 1 oktober.

– Vi har tittat på hur det ser ut i avtalssammanhang, säger Johan Hirschfeldt på Riksdagens arvodesnämnd.

 

Riksdagens löneutveckling utgör en svajig kurva.

1999 fick riksdagsledamöterna ett kraftigt lyft i lönekuvertet när månadslönen ökades med 5700 på ett bräde till 36 000 kr.

Tio år senare, under krisåret 2009, blev det däremot bara en femhundring extra.

Men nu har Riksdagens arvodesneämnd beslutat att årets höjning ska vara 1400 kr i månaden – från 61 000 till 62 400.

Höjningen träder i kraft den 1 november.

– Vi gör en analys av löneutvecklingen under sdet enaste året, tar in tillgänglig statistik och ser på hur det ser ut i avtalssammanhang, säger Johan Hirschfeldt.

– En höjning med 1400 kronor är den bedömning vi gör, och den bedömningen är rätt så försiktig.

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 400 kronor till 62 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2015.

Höjningen motsvarar en löneökning med 2,3 procent.

Av Bengt Bertilsson - 22 juli 2015 06:15

 

Nu lyxa de till det även här ute på bygda och vi får vägmarkeringar så vi vet var vägen går

 

Båda sidorna är målade nu men som synes så tog jag ett foto innan för att jämföra

Av Bengt Bertilsson - 21 juni 2015 17:27

Exakt klockan 18.38 i kväll står solen som högst på norra halvklotet i år. Därmed är årets längsta dag kommen. Sen vänder det fast vi kanske inte märker så mycket de första dagarna.

Av Bengt Bertilsson - 18 juni 2015 06:15

Ett utflyktsmål värt ett besök och här några miljöbilder från besöket bara detta värt att se men det finns mycket annat också

 

Kvarnkafét

Här kan man få goda smörgåsar och kaffebröd av olika slag, allt son bakas här är av alternativodlad säd som malts på kvarnen.

 

Vänga Kvarn

En fantastiskt vacker sevärdhet som måste upplevas för att förstå den atmosfär som omger en när man kommer dit. Den gamla bydgdekvarnen har funnits sedan mitten av 1800- talet och lever fortfarande kvar och kvarnen maler sitt mjöl som på den gamla goda tiden.

 


 

Kvarnen

Det malda mjölet från kvarnen hamnar sedan på kafeét som ligger bredvid, där bakas det bröd och fika av det fina mjölet. Det är underbart att sitta utanför och höra vattnet porla och fåglarna kvittra, en ren njutning och en skön stunds avkoppling för den som tar sig dit.

 

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se