Senaste inläggen

Av Bengt Bertilsson - 3 november 2019 06:15

Mördarsniglaran de behöver inte många plusgrade så dyker de upp och denna dök upp tillsammans i helgen med en annan som jag inte vet vem det är men troligen så skulle det blivit en insekt av den  

   

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 2 november 2019 06:00

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som lämnat det här livet. En helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla.

         

Tankarna går till alla som inte finns ibland oss nu längre. Hustrun och jag har varit på kyrkogården tidigare och tänt lyktorna och det blir en tur ner dit på nytt och se så inte ljuset slocknat senare idag.

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 1 november 2019 07:00

Kvarnåsabäcken är fylld med vatten och detta blir små vattenfall lite överallt

Ovan övre fallet dit upp går jag inte så ofta fast det är där som det är mest lummigt 

Nedre fallet där jag ofta stanna och fotografera 
 
 

Av Bengt Bertilsson - 1 november 2019 06:52

Det finns medborgare i vårt samhälle som p.g.a sjukdom, handikapp eller av annan orsak inte kunnat utföra och försörja sig. Att samhället ställer upp och hjälper dessa är en självklarhet. Men det finns de som i princip inte gjort ett handtag mer än levt för dagen om detta nu är så roligt kan få ut nästan lika mycket i pension som en som jobbat heltid hela sitt liv.
Detta konstatera Swedbank 
– Enligt våra beräkningar kommer det efter höjningen av grundskyddet att bli så att en garantipensionär med maximalt bostadstillägg har cirka 14 100 kronor att leva på. Detta samtidigt som den disponibla inkomsten för en nypensionerad undersköterska blir drygt 15 400 kronor, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Kritiken: Nya pensionen gör det meningslöst att jobba

Publicerat av Frida Nygren

Höstbudgeten missgynnar pensionen för de som arbetar ett helt liv. Syftet är att hjälpa dem som har låg pension, men får stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, varnar experter, fack och arbetsgivare. ”Det här går klart emot syftet att pensionen ska gynnas efter prestation”, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena.

Pensionärer pekas ut som vinnare i regeringens höstbudget. Där listas bland annat en höjning av grundnivån i garantipension med cirka 200 kronor per månad och en höjning av bostadskostnadstaket till 7 000 kronor per månad. Men det är inte alla som jublar.

Håkan Svärdman
 

Håkan Svärdman

Foto: Forena
 

– Det här går klart emot syftet att pensionen ska gynnas efter prestation. Redan innan höjningen av grundskyddet har vi sett extremfall där det skiljer sig väldigt lite i pension mellan de som har arbetat hela livet och de som inte har gjort det. Nu kommer det minska ytterligare, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena.

Avståndet krymper

Enligt storbanken Swedbanks beräkningar kommer det så kallade ”respektavståndet”, det vill säga avståndet mellan de som har arbetat och de som inte har gjort det, minska i och med de nya förändringarna. Efter årsskiftet kommer det att skilja 1 300 kronor per månad i disponibel inkomst mellan en person som har arbetat hela livet och en person som har garantipension och maximalt bostadstillägg.

Madelén Falkenhäll
 

Madelén Falkenhäll

Foto: Swedbank
 

– Enligt våra beräkningar kommer det efter höjningen av grundskyddet att bli så att en garantipensionär med maximalt bostadstillägg har cirka 14 100 kronor att leva på. Detta samtidigt som den disponibla inkomsten för en nypensionerad undersköterska blir drygt 15 400 kronor, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

– Det är bra att man höjer pensionerna för dem som har de tuffast. Men det kan bli problematiskt om de som har arbetat hela livet, ofta i väldigt tuffa yrken med lägre löner, upplever att de inte får så mycket mer i pension.

Madelén Falkenhäll menar att det skadar förtroendet för pensionssystemet och kan resultera i negativa effekter för samhällsekonomin.

– Det är olyckligt om människor inte känner att det lönar sig att arbeta. Det påverkar förtroendet för systemet vilket i sig är olyckligt då det svenska pensionssystemet i grunden är bra och robust, säger hon.

”Ska alltid löna sig att arbeta”

Även regeringen ser problematiken kring respektavståndet. I höstbudgeten står: ”För att upprätthålla drivkraften till arbete, och pensionssystemets legitimitet, är det dock viktigt att det alltid ska löna sig att arbeta. Pensionen för den som har arbetat ett helt arbetsliv bör därför vara betydligt högre än nivån för grundskyddet”.

En av slutsatserna i höstbudgeten är att den allmänna inkomstgrundade pensionen ska förstärkas. Därför vill regeringen nu se höjningar av åldersgränserna. Bland annat höjs åldern då man får börja ta ut allmän pension från 61 till 62 år och den så kallade LAS-åldern ska höjas från 67 till 68 år. Regeringen flaggar även för att ytterligare höjningar av åldersgränserna är att vänta inom de närmaste åren.

Enligt Madelén Falkenhäll, räcker det inte med att vi ska arbeta längre för att höja pensionerna.

– Vi kommer att behöva arbeta längre. Men jag tror också att vi behöver skapa mer incitament för individer att spara själva och sedan borde avsättningen till allmän pension vara 18,5 procent, som det var tänkt från början, det skulle ge mer pengar in till systemet, säger hon.

Även fackförbundet Forena vill se att pensionsavgiften höjs till 18,5 procent.

– Som jag ser det är det inte alls nödvändigt att höja grundskyddet och det sänder märkliga signaler. Pensionssystemet behöver reformeras så att arbetets betydelse för pensionen ökar. En del i den reformeringen hade varit att höja pensionsavgiften, säger Håkan Svärdman.

Höja avgiften inte rätt väg

Men att höja pensionsavgiften är inte en bra lösning, menar Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.

Ingvar Backle
 

Ingvar Backle

Foto: Ernst Henry Photography AB
 

– Människor måste etablera sig tidigare på arbetsmarknaden. Sverige har i dag i en internationell jämförelse väldigt hög etableringsålder. Att höja arbetskraftskostnaderna är fel väg att gå om man vill få fler i arbete, säger han.

Om vi vill få in mer pengar i pensionssystemet skulle det istället handla om att arbetstagaren avstår från lön i dag för att i framtiden få mer i pension, konstaterar han.

Ingvar Backle håller med om att det är problematiskt att skillnaderna nu minskar.

– Risken finns att det påverkar incitamenten att arbeta negativt och det är varken bra för individen eller för samhällsekonomin.

”Som myndighet har vi inga åsikter”

Även Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten, konstaterar att skillnaden kommer att minska efter förändringarna i höstbudgeten.

Ole Settergren
 

Ole Settergren

Foto: Daniel Roos
 

– Det vi kan konstatera är att det är bra för de som har låga pensioner eftersom de får mer att leva av, men att priset för denna förbättring är att för fler av de som har låga eller normala livsinkomster inte kommer att kunna förbättra sin situation som genom att arbeta mer. Som myndighet har vi inga åsikter om den målkonflikt mellan önskemålet om en bra nivå på grundskyddet i pensionssystemet och att det ska löna sig att arbeta, det vill säga att mer arbete och inkomster också ska ge mer pension.

Myndigheten har tidigare gett sitt stöd för att höja pensionsåldern. Enligt Ole Settergren är det ett sätt att kunna behålla respektavståndet i framtiden.

– Höjer vi inte pensionsåldern är det omöjligt att ha ett respektavstånd överhuvudtaget när livslängden ökar.

Av Bengt Bertilsson - 1 november 2019 06:00

Inkomstpensionen kommer att räknas upp med 2,1 procent. Med en genomsnittlig allmän pension på 12 100 kronor i månaden innebär det 254 kronor mer före skatt. Men den som har högre allmän pension den lär få mer och klyftorna försätter att växa som de alltid gjort.

 

För den genomsnittlige pensionären innebär det drygt 250 kronor mer i plånboken varje månad. Ni läser genomsnittlige, de med lägsat pensionen som regel en knegare eller en som jobbat inom typiska låglöneyrken som vården. Det är dessa som räknas som genomsnittliga
 

Inkomstpensionens utveckling beror på hur inkomsterna bland förvärvsaktiva utvecklas. För att få en bild av hur den totala ökningen av inkomstgrundad allmän pension blir ­behöver pensionärerna vänta till december då premiepensionens utveckling står klar, men vi är snart där så vi skall nog inte förvänta oss något mer.

 

Detta är alltså inte regeringen förtjänst utan samhällsutvecklingen och detta beror på att garantipensionen följer prisbasbeloppet som i sin tur speglar prisutvecklingen och inte löneutvecklingen.

Däremot har regeringen beslutat att skatten sänks för cirka en miljon pensionärer med inkomster över 17 000 kronor i månaden. Det är den senaste i raden av riktade skattesänkningar för att eliminera den så kallade pensionärsskatten, alltså skillnaden mellan arbetsinkomster och pensionsinkomster som uppstått genom jobbskatteavdragen. Pensionärer med lägre inkomster har redan fått skatten sänkt.

Av Bengt Bertilsson - 31 oktober 2019 06:15

Vintertid eller normaltid var det två blommor som inte var med tiden eller så kämpar de emot tiden
Troligen kanske de sista blommorna jag fick se växa vilt den 28 okt fann jag en blåklocka och två smörblommor i dikeskanten.

   
Dagen efter den 29:e har Kung Bore kommit och - 5,6 i Berghem

Av Bengt Bertilsson - 31 oktober 2019 06:00

Politikerna i Mark fick tunghäfta eller så har de inget att säga om företagsklimatet i Mark

I okt månad så presenterade svensk näringsliv en rankinglista över företagsklimatet i Sverige och denna var återigen inget att skryta med när det gällde Marks kommun då de ramlade ner 15 placeringar från plats 190 till 205 i näringslivsrankingen.
Om denna ranking kunde vi markbor läsa om i medierna och den som var intresserad kunde ladda hem den via https://www.foretagsklimat.se/. Men nu var det dags för kommunpolitikerna av få info vid senaste kommunfullmäktige. De fick lyssna till en presentation av biträdande regionchef svenskt näringsliv Anton Oscarsson.

Efter en redovisning på ca 25 min blev det tid för frågor. En politiker från L gick upp och hade en fråga om infrastrukturen påverkan och fick ett svar. Men sen satt 50 ledamöter och hade inte en enda fråga eller synpunkt. Satt de och skämdes över placeringen kanske och chocken fick de att inte säga något. Eller så kanske för det stod inte att politikerna skulle diskutera frågan på detta möte utan detta diskutera de internt efteråt.

Nu kommer säkert någon vän av ordning eller politiker påpeka att vi hade tänkt på detta i delbokslutet på sid 14 skriver vi om företagsklimat. Visst står det på den sidan 14 i delbokslutet en lunta papper på 58 sidor som det går att ladda ner att ” I Mark ska det vara lätt att starta driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen” De betygsätter sig själva också

Ett gott företagsklimat Inte uppfyllt

En god samverkan mellan skola och näringsliv Uppfyllt

 

Målet om ett gott företagsklimat bedöms bli delvis uppfyllt. Av de tre mått som används för att följa upp målet ett gott företagsklimat bedöms målnivåerna inte nås för två av måtten.

Det finns däremot inget aktuellt resultat för företagarnas syn på kommunens myndighetsutövning.

Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och tackat ja till erbjuden plats fick ett arbete sommaren 2018. Målet bedöms bli uppfyllt.

 

Då var de inte ovetande men debatten uteblev även vid genomgången av delbokslutet. Denna tystnad kan bara betyda att Marks 51 (50) politiker inte har något att säga om hur de ser på företagsklimatet i vår kommun offentligt. Detta kan knappast öka populariteten ibland förtagen heller när de fick möjlighet på ett offentligt möte säga något hur de tänker förbättra rankingen i framtiden.
Eller är det så kanske att politikerna förvänta sig att journalister från media kommer och ställer frågor, som de sen redovisa för sina prenumeranter i BT och i Markbladet, men denna tidning ifrågasätts som informationskanal. Väljer politikerna tystnad när det sänds via nätet för de drabbades av trolig tunghäfta

Av Bengt Bertilsson - 30 oktober 2019 06:15

Marks kommun har en ambition att vara en miljökommun, men den verkar ha svårt att förankra denna tanke hos alla kommuninnevånare. Under flera år har det dumpats skräp ca 1 km söder om Skene (gamla 41:an) och merparten är faktiskt återvinningsmaterial då det är papper främst som vi har flera sorteringsplatser i varje ort i Kommunen. Undantag är väl Hajom som saknar åtv - station).

                   

Det är dock inte alla ändå som orkar åka dit utan där ligger även möbler på platsen och dessa går att lämna gratis på Åtv- stationen på Skene skog

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8
9
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se