Inlägg publicerade under kategorin Politik

Av Bengt Bertilsson - Onsdag 22 jan 06:00

Finns ett ordspråk som jag lärde mig när jag flyttade till Marks kommun på 80 - talet "att var sak har sin tid" Detta verkar vara sant för sakta maler den kommunala organisationen och det känns lite ironiskt när det skall genomföras en totalförsvarsövning i Marks Kommun som även omfattar hela riket ”om krisen kommer” Lär krisen vara ett faktum alla redan när den kommer när det tagit ett ½ år för att komma fram till att det är försent att fixa fram färdtjänst i egen regi och beslutet drar ut på tiden.

 

 I juni 2019 bestämde kommunstyrelsen att säga upp avtalet med Västtrafik, som går ut den 30 juni 2020, för att ha möjlighet att kunna byta till en annan utförare.

Under hösten har det förts diskussioner med Västtrafik. Kommunen hade tänkt sig ett ettårigt avtal för att fortsätta utreda frågan, men i slutet av oktober meddelade Västtrafik att man erbjuder Mark ett tvåårigt.

15 jan 2020 sammanträde KSau enl sammanträdesplanen sammanträder KS först den 5 febr

Är det inte lite ”som man bäddar får man ligga” Kommunen oförmåga att ta i frågorna omgående väljer den lite av långbänks metodiken och sen beklaga sig för att tiden är knapp. Även om den skulle vara detta så gäller det kanske att få fingrarna hur och få något gjort.  

Jag har varit närvarande på några av KS sammanträden i höstas när de diskuterades frågan om bidrag till de politiska partierna krävdes det påminnelse för att partierna skulle skicka i bidragen i tid och kanske var det tveksamt om dessa gjorde detta. Föranledde detta ett uttalande av en av ledamöterna att partierna skulle lägga sin an att komma in i tid. Liknade uttalande har hört senare ang kommunen handläggningstider drar ut på tiden utan detta gällde även motioner och medborgarförslag. Kan vi lägga till ännu ett ärende och skall vi färdas mot framtiden i Mark ”var god dörj    

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Onsdag 15 jan 06:00

Fast detta beror kanske på vem som säger detta. Sen sägs det också att en förutom försvagad konjunktur är neddragningarna som skett på subventionerade anställningar, särskilt så kallade extratjänster. Detta får en att tänka på är det konstgjord andning som vi i detta land håller på med. 


Arbetslösheten fortsätter att stiga och ligger nu på den högsta nivån på två år, enligt Arbetsförmedlingen.

Uppsägningarna har inte varit så många sedan 2014.

 

Färre nya jobb, fler som söker och fler som blir av med jobbet. Det är den enkla matematiken bakom trenden att arbetslösheten i fjol vände upp för första gången på länge. I slutet av 2019 hade antalet inskrivna arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar ökat med 29 000 till 374 000 jämfört med ett år tidigare.

Uppgången är bred och gäller alla grupper, såväl inrikes som utrikes födda, unga som äldre, kvinnor och män.

Som andel av arbetskraften har arbetslösheten stigit till 7,2 procent, enligt myndighetens trendvärden. Man får backa till februari 2018 för att hitta en högre siffra. För kvinnor har arbetslösheten inte varit så hög, 7,1 procent, sedan början av 2016.

Varselstatistiken är också trendmässigt i stigande. Uppsägningarna, i form av varsel under slutet av 2019, har inte varit så många sedan mitten av 2014, enligt Arbetsförmedlingens statistik, baserat på trendvärden.


Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsatte att öka också i december, som blev sjätte månaden i rad med stigande arbetslöshet.

– Vi har ju haft en väldigt god ekonomi under en lång tid men under andra halvan av 2019 så blev den avmattning som nu sker tydlig och arbetslösheten började öka. Den ökade bland ungdomar, bland kvinnor och män, och bland inrikes och utrikes födda, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det är konjunkturförsvagningen som är den främsta orsaken till att arbetslösheten stiger, enligt Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare har blivit mer försiktiga med att anställa samtidigt som fler personer än tidigare söker jobb.

I slutet av december var 374 000 inskrivna som arbetslösa, det är en ökning med 29 000 på ett år. Arbetslösheten ökade samtidigt från 7,0 till 7,4 procent enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Också jämfört med månaden innan stiger arbetslösheten som nu har haft en uppåtgående trend i ett halvår.

Varsel om uppsägning är en konjunkturmätare. Förra året ökade antalet varsel till i snitt drygt 4 000 personer varje månad jämfört med knappt 3 000 år 2017 och 2018. Totalt fick knappt 50 000 personer reda på att de riskerar att bli av med jobbet att jämföra med cirka 35 000 åren innan.

Arbetsförmedlingen själv stod för det största varslet på 4 500 medarbetare i januari men på sista tiden har också företag börjat göra neddragningar av konjunkturskäl. Ett exempel är Setras sågverk i Malå i Västerbotten som nu går från treskift till tvåskift, och 23 personer varslades i december.

– Vi har sett tendenser till det under stora delar av 2019. Flera av våra marknader har visat på en avmattning och då kände vi att vi helt enkelt var tvungna att göra den här åtgärden, säger platschef Marlene Bergström.

Arbetslösheten ökar nu i hela Sverige förutom i Hallands län. En orsak förutom försvagad konjunktur är neddragningarna som skett på subventionerade anställningar, särskilt så kallade extratjänster, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

– Det är subventionerade anställningar som framför allt har riktat sig till utrikes födda kvinnor, och det är klart att det har påverkat deras möjlighet att vara i arbete.

Arbetsförmedlingen tror trots allt att jobben kommer fortsätta bli fler men de växer inte till i samma takt som tidigare.

– Den avmattning som vi har sett under 2019 blir tydlig också under 2020 och 2021, säger Annika Sundén.

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Tisdag 14 jan 06:00

Lite långsökt liknelse, men kommer osökt att tänka på Hasse & Tage och spik i foten.

 

Under franska revolutionen där högg de huvuden av folket de hade varit glada av spik i foten.


Förra månaden så lamslog fransmännen Paris och protester mot att de skulle gå i pension vid 64 år
 

Vad gör vi svenskar jo här blir det en liten protestlista på 25 000 namnunderskrifter.

 

2026 så skall vi vara 67 år


(Fotnot bilderna har inget samband med texterna)


Fackförbundet Kommunal protesterar mot att pensionsåldern höjs utan att kompensera de arbetsgrupper med fysiskt krävande jobb som inte orkar jobba så länge.

– Jag tycker att det här är ett svek, att man från 1 januari nu går in och höjer pensionsåldern men gör ingenting för de grupper som vi vet inte kommer orka att jobba till 65 eller 67, här måste man agera, säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.

Riksdagens pensionsgrupp har kommit överens om att från den 1 januari i år successivt höja pensionsåldern. År 2026 kommer riktåldern för pension att ligga på 67 år. Men, många med fysiskt krävande arbeten, till exempel lokalvårdare och undersköterskor, orkar kanske inte jobba så länge och riskerar därför att få en lägre pension. Kommunal lämnade därför idag över en protestlista med 25000 namn till regeringen där man kräver att reglerna för socialförsäkringar ändras, till exempel genom att göra det lättare att få förtidspension och skjuta upp sina pensionsuttag.

En av de som skrivit på listan är Selma Salimi som jobbar som lokalvårdare i Enköpings kommun. Selma har bara jobbat i fem år, men känner redan att kroppen börjar säga ifrån.

– Jag har blivit lite extra sliten i höger sida av kroppen, längs med axeln, med nacken, med armen och med handleden. Det är något man måste ta på allvar, säger hon.

Ansvarig minister, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi säger att han delar Kommunals uppfattning om en tryggad ålderdom, även för de med tunga jobb. Ardalan Shekarabi säger att regeringen har börjat skissa på ett lagförslag, inspirerat av Danmark där man bland annat har generösare regler för förtidspension och en generell rätt till tidig pension för vissa.

– Vi kommer att sätta igång med att ta fram förslag under våren och vi kommer att föra en nära dialog med våra danska kollegor. Målsättningen är att vi under den här mandatperioden ska ta fram lösningar så att det sker en förändring av lagstiftningen parallellt med att pensionsåldern höjs, säger han.

Av Bengt Bertilsson - Måndag 6 jan 07:20

Spelar det någon roll att vi Markbor sparar på elförbrukningen i tron att vi sparar pengar?
Glöm detta elbolagen både Vattenfall och E.ON har höjt elnätsavgifterna med omkring 40 procent under den senaste femårsperioden så de har kompenserat sig för prisbortfallet. Sen heter det att de investera i elnätet samtidigt som staten fått in stor vinstutdelning.
Nu stänger de ner kärnkraften på Ringhals, (på ont och gott då det finns de som gillar detta också) Risken finns för att eltillgången minskar oavsett om det inte blåser mer eller sol skiner. Sen kan vi hoppas på att det regnar mer så det produceras el via vattenkraften.
Bortfallet måste kompenseras på något sätt annars tvingas vi spara ännu mer och då kommer elbolagen på nytt kompensera sig genom att höja sina avgifter   

http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2019/el-2019/


 


Detta påverkar andra kostader också och det är inte billigt att bo i Marks kommun om vi jämför med andra i får omgivning när vi kollar vad kostar det att bo i kommun när de räknat in samtliga kostnader va avfall el värme etc och gäller främst då boende i centralorten där hyresgästföreningen beräknat sina uppgifter på

Jämfört med några kommuner i vår omgivning. Gå in på länken och läs mer och jämför


http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2019/totalt-2019/

 

Av Bengt Bertilsson - Onsdag 1 jan 06:00

En miljon människor lever i digitalt utanförskap, enligt rapporten Svenskarna och Internet. Av dem är omkring 746 000 personer över 65 år.


 


För äldre kan det bli en dyr historia att stå utanför det digitala samhället.


Fram till för bara några år gick det förhållandevis bra att stå utanför internet. De flesta vardagsärenden har kunnat skötas genom post eller telefon, och den som behövde hjälp med en betalning eller insättning kunde gå till sitt lokala bankkontor.

Men när bankkontoren blir färre och allt fler samhällstjänster blir digitala är risken att vissa grupper stängs ute.

Pensionärernas Riksförbund (PRO) får ofta samtal och brev från uppgivna medlemmar som på grund av att de saknar tillgång till internet eller den senaste tekniken. Att stå utanför internet innebär också en högre kostnad.

– Vi vet att mycket i vardagen blir dyrare för dessa äldre. De som betalar räkningar mer traditionellt med pappersfaktura får betala en högre kostnad, och vill man köpa tågbiljetten över disk är det dyrare, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.


Får betala mer

Den som exempelvis betalar fem fakturor med 50 kronor i fakturaavgift får betala 3 000 kronor extra på ett år.

För kunder som vill köpa sin tågbiljett med SJ över disk eller över telefon tas det ut en serviceavgift på 100 kronor.

"För närvarande är det 100 kronor för manuellt köp, både i resebutik och via telefon. Avgiften är densamma oberoende av biljettens pris eller hur många resor som bokas vid samma tillfälle", skriver SJ i en kommentar.

För äldre som använder fast telefoni kan det också bli dyrt. I september 2017 höjde exempelvis Telia priset för fast telefoni från 165 kronor i månanden till 205 kronor. I april i år höjdes priset ytterligare till 329 kronor i månaden.

Men enligt Telia är det billigare då alla samtal inom Sverige ingår i det nya priset.


"För många har det ändå blivit billigare. Nu kan man ringa precis hur mycket och länge man vill, vilket vi hoppas gör det ännu enklare för många att hålla kontakt med familj och vänner", skriver Telia i ett mejl.


Tid också en kostnad

 

I dag finns möjligheten att sköta sin deklaration via digital brevlåda. Då kan man få skatteåterbäringen snabbare jämfört med den vanliga posten. Men eftersom att många äldre saknar tillgång till digitala tjänster behöver de vänta längre på pengarna, säger Christina Tallberg.

– Det drabbar särskilt många äldre kvinnor som har låga pensioner och kanske dessutom är ensamstående. Det borde vara grupperna med minst ekonomi som får tillbaka pengarna snabbt, inte de som har det bäst ställt.

Den som saknar internet behöva vänta i långa köer i telefon för att få göra ärenden.

– Tid är också en kostnad. Att komma fram till kundtjänsten på banken kan ta en halvtimme, och du kommer snabbare fram till vårdcentralen om du bokar tid eller beställer medicin på nätet. Det är inte alla som har moderna mobiltelefoner, de sitter krampaktigt med luren.


Utbildar äldre

 

PRO har hållit i studiecirklar sedan 90-talet för att utbilda äldre i ny teknik.

– Varenda PRO-förening i vårt land jobbar med detta, det är en av de vanligaste aktiviteterna som finns i våra föreningar. Vi skulle vilja göra ännu mer, men det som bromsar är tillgången till lokaler och ledare.

Hon berättar att en del pensionärer som deltar säger att det är försent att lära sig, och känner en stor uppgivenhet och ibland frustration över att samhället springer iväg från dem.

– Bland en del äldre män kan det vara svårare. Vissa känner att det förväntas av dem att de ska vara duktiga på teknik, och vill inte erkänna att de inte kan. Men väldigt många, inte minst kvinnor är nyfikna på att lära sig nya saker.

Fanny Hällegårdh/TT


Av Bengt Bertilsson - 20 december 2019 06:00

Jag har haft förmånen som kommuninnevånare att få närvara vid kommunstyrelsen möte i höst ett antal gånger. Tyvärr så har jag inte behövt trängas på åhörarstolarna vilket jag beklaga. Hade gärna sett fler nämligen ta del av vad som framförs och vad politikerna säger.

Säger och säger det är förvånansvärt tyst från ett parti visserligen. Sen skall man inte prata bara för pratandes skull borde partiet ha en åsikt i viktiga frågor och ärenden kan jag tycka


Ingen kan hävda att vi inte har fått tillgång till ärenden då dessa ligger offentligt läsbara för alla via PDF filerna som jag gillar även om de är många visserligen. Kan/kunde jag som åhörare hänga med och t.o.m vara inläst inför Ks mötena när många ärende avhandlas som den 18 dec har gett mig kunskaper och vetskap som inte medierna skrivit/skriver om.
 
Då tänker jag främst på
Information om nulägesanalys Agenda 2030 Information om nulägesanalys av folkhälsoarbetet Information om nulägesanalys av tillgänglighetsarbetet i Marks kommun. Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer.

Gedigna utredningar och många vackra ord, men lite verkstad tyckte jag mig utläsa i förslagen. Vilket föranleder mig ställa en fråga hur tänker partierna och kommunen använda detta material mer än i den interna debatten och i nämnderna efter eget behag.

Nu pågår det diskussion förstod jag i kommunledningen hur kommunen skall sprider beslut och information på ett pedagogiskt sätt förhoppningsvist till kommuninnevånarna
Men jag hoppas oavsett att dessa utredningar inte får hamna i en byrålåda eller stanna i en nämnd. Utan värda att fler får kännedom om dess innehåll. Samtidigt som detta kan leda till ett politiskt intresse ett led i Folkbildning i kommunala verksamheter och hur framtiden skall utformas   

Av Bengt Bertilsson - 19 december 2019 06:00

Spelar det någon roll egentligen vilka partier eller konstellationer som styr Marks kommun?

 

Nuvarande Markmajoritet verkar inte ha några egna visioner eller mål inför 2020 utan de hämnar kopiera tidigare års Vision och Mål för Marks Kommun om vi skall tror på vad kommunstyrelsen förslaget fullmäktige att besluta den 19 dec.
Detta är dessutom ett förslag från dåvarande alliansmajoriteten och Kommunfullmäktige antog i december 2014 vision och mål för Marks kommun 2015-2018. Fullmäktige beslutade i december 2018 att vision och mål för Marks kommun 2015-2018 gäller för år 2019 och nu föreslås dokumentet gälla även år 2020.

 

Eller är det ett spel för galleriet att inför valet partierna har visioner och mål, men så fort valet är över. Då det är plötsligt gammal skåpmat som förvisso kan vara matnyttigt fortvarande fast bäst före datum borde gått ut p.g.a ett val håller den sig fortvarande och har fått tuggat i oss den innevarande år.

 

Ursäkta då en kommuninnevånare men det blir floskler av Vision och mål för Marks kommun 2020 bestående av slitna ord och uttryck, förvisso granna och vackra men innehållet blir tomt och innehållslöst. Då det är uttryck som är självklarheter men de blir mindre trovärdiga när de upprepas och målet förblir tomma löften. När de sen också bröt mot ett av löftena under innevarande år faller glorian på sniskan då samma mållöfte står kvar

 

Att väljare som valde minirotenen känner sig nöjda och belåtna i liggande förslag. Men alla som valde markmajoriteten måste känna sig besvikna om det inte utmynnar något konkret på sittande kommunfullmäktige. Det är allmänt känt att en kopia inte blir bättre än originalalet. Fast väljarna trodde det skulle stå annat i originalet idag.

Av Bengt Bertilsson - 17 december 2019 06:00

Stora byggplaner i Skene där en markägare vill bygga 250 bostäder i form av lägenheter, radhus och kedjehus på området mellan Kungsfors och Viskan i Skene. 

Hur detta uppfattas är upp till betraktaren men det lär finnas de som reagerar med att när det gäller byggnationen i Kinna då verkar det vara fritt fram och kommunen är med på noterna och i planeringarna. Men så fort de kommer utanför Kinna centrala delar då finns det andra aspekter som sätter käppar i hjulet. Återstår om det är känslorna som styr när naturvårdsintressen stoppar kanske ett bygge samtidigt som vi vet att ett annat byggprojekt i Skene där tänker de gena tvärs över ravinlandskapet är skillnaden att ena är klassas som reservat.

 

Miljönämnden vill stoppa delar av stora byggplanerna


– Vi vill inte ha någon påverkan på naturreservatet. Det är skyddat med tanke på raviner och naturliga skred och det ska inte bli några ytterligare skred på grund av mänsklig påverkan. Jag tror nog att de förstår att de får hålla sig undan från reservatet, säger Håkan Andersson.
Det är plan- och byggnadsnämnden som senare ska besluta om detaljplanen.

Pontus Johansson (C) plan- och byggnadsnämnden ordf säger …….. att han ännu inte läst den geotekniska utredningen så noga och sett vad den ställer för krav.

– För mig väger inte en argumentation om geotekniken från miljönämnden särskilt tungt om det finns en geoteknisk utredning som säger att det går, säger han.


Läs mer på webben dock endast läsbart för prenumeranter

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8
9
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se