Inlägg publicerade under kategorin Politik

Av Bengt Bertilsson - Fredag 15 nov 10:51

Till Marks kommun

 

Medborgarförslag om att Mark kommun anordna bättre parkeringsplatser för politiker och anställda utanför kommunkontoret i Marks kommun så dessa står parkerade inom rådande parkeringsbestämmelser som råder i området

Risk för P-böter är ganska minimal i Mark vilket också utnyttjas då P kulturen utanför kommunhuset skulle annars vara en inkomstkälla för kommun om de blir lite mer alerta och inte pratar utan handlar.

 

Om kommunen sen får inkassera böterna låter vara osagt men i Budget 2020 finns det ett protokoll och ett förslag om höjning av felparkeringsavgiften. Om detta går igenom det är upp till fullmäktige att besluta om denna afton. Eller så skydda politikerna sig själva eller anställd personal som inte hittar p platser utanför kommunkontoret
 
Idag verkar det nämligen vara mer regel än undantag att utanför kommunhuset att parkera och stå där på 2 timmars parkeringar längre tid. Detta noterade undertecknad när Ks mötet hölls den 30 okt och noterat vid minst två tillfällen senare vid besök i kommunens fastigheter i området att flertal av dessa bilar står där dagligen och enl bilregistret är en av fordonsägarna Marks kommun till ett annat av dessa fordon en anställd.

Fast böterna storlek i Mark spelar kanske ingen roll finns inga finns det P-vakter så är det bara teoretiska P – böter som det skramlas mest med ( då två av bilarna fortvarande utnyttjar den fria p - kulturen en vecka senare)

    
Dock borde det vara en angelägenhet att Marks kommun ordna och använder sig av egna parkeringar avsedda för långtidsparkeringar eller hänvisa andra p – platser för personal och för politiker som sammanträder under längre tid än 2 timmar dagtid.
   

Detta skulle underlätta för kommuninnevånare som tillfälligt besöker centralorten och då endast utnyttja tiden enl tidsbegränsningen som är gällande hittar en ledig parkeringsplats.    

Bengt Bertilsson

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Fredag 1 nov 06:52

Det finns medborgare i vårt samhälle som p.g.a sjukdom, handikapp eller av annan orsak inte kunnat utföra och försörja sig. Att samhället ställer upp och hjälper dessa är en självklarhet. Men det finns de som i princip inte gjort ett handtag mer än levt för dagen om detta nu är så roligt kan få ut nästan lika mycket i pension som en som jobbat heltid hela sitt liv.
Detta konstatera Swedbank 
– Enligt våra beräkningar kommer det efter höjningen av grundskyddet att bli så att en garantipensionär med maximalt bostadstillägg har cirka 14 100 kronor att leva på. Detta samtidigt som den disponibla inkomsten för en nypensionerad undersköterska blir drygt 15 400 kronor, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Kritiken: Nya pensionen gör det meningslöst att jobba

Publicerat av Frida Nygren

Höstbudgeten missgynnar pensionen för de som arbetar ett helt liv. Syftet är att hjälpa dem som har låg pension, men får stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, varnar experter, fack och arbetsgivare. ”Det här går klart emot syftet att pensionen ska gynnas efter prestation”, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena.

Pensionärer pekas ut som vinnare i regeringens höstbudget. Där listas bland annat en höjning av grundnivån i garantipension med cirka 200 kronor per månad och en höjning av bostadskostnadstaket till 7 000 kronor per månad. Men det är inte alla som jublar.

Håkan Svärdman
 

Håkan Svärdman

Foto: Forena
 

– Det här går klart emot syftet att pensionen ska gynnas efter prestation. Redan innan höjningen av grundskyddet har vi sett extremfall där det skiljer sig väldigt lite i pension mellan de som har arbetat hela livet och de som inte har gjort det. Nu kommer det minska ytterligare, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena.

Avståndet krymper

Enligt storbanken Swedbanks beräkningar kommer det så kallade ”respektavståndet”, det vill säga avståndet mellan de som har arbetat och de som inte har gjort det, minska i och med de nya förändringarna. Efter årsskiftet kommer det att skilja 1 300 kronor per månad i disponibel inkomst mellan en person som har arbetat hela livet och en person som har garantipension och maximalt bostadstillägg.

Madelén Falkenhäll
 

Madelén Falkenhäll

Foto: Swedbank
 

– Enligt våra beräkningar kommer det efter höjningen av grundskyddet att bli så att en garantipensionär med maximalt bostadstillägg har cirka 14 100 kronor att leva på. Detta samtidigt som den disponibla inkomsten för en nypensionerad undersköterska blir drygt 15 400 kronor, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

– Det är bra att man höjer pensionerna för dem som har de tuffast. Men det kan bli problematiskt om de som har arbetat hela livet, ofta i väldigt tuffa yrken med lägre löner, upplever att de inte får så mycket mer i pension.

Madelén Falkenhäll menar att det skadar förtroendet för pensionssystemet och kan resultera i negativa effekter för samhällsekonomin.

– Det är olyckligt om människor inte känner att det lönar sig att arbeta. Det påverkar förtroendet för systemet vilket i sig är olyckligt då det svenska pensionssystemet i grunden är bra och robust, säger hon.

”Ska alltid löna sig att arbeta”

Även regeringen ser problematiken kring respektavståndet. I höstbudgeten står: ”För att upprätthålla drivkraften till arbete, och pensionssystemets legitimitet, är det dock viktigt att det alltid ska löna sig att arbeta. Pensionen för den som har arbetat ett helt arbetsliv bör därför vara betydligt högre än nivån för grundskyddet”.

En av slutsatserna i höstbudgeten är att den allmänna inkomstgrundade pensionen ska förstärkas. Därför vill regeringen nu se höjningar av åldersgränserna. Bland annat höjs åldern då man får börja ta ut allmän pension från 61 till 62 år och den så kallade LAS-åldern ska höjas från 67 till 68 år. Regeringen flaggar även för att ytterligare höjningar av åldersgränserna är att vänta inom de närmaste åren.

Enligt Madelén Falkenhäll, räcker det inte med att vi ska arbeta längre för att höja pensionerna.

– Vi kommer att behöva arbeta längre. Men jag tror också att vi behöver skapa mer incitament för individer att spara själva och sedan borde avsättningen till allmän pension vara 18,5 procent, som det var tänkt från början, det skulle ge mer pengar in till systemet, säger hon.

Även fackförbundet Forena vill se att pensionsavgiften höjs till 18,5 procent.

– Som jag ser det är det inte alls nödvändigt att höja grundskyddet och det sänder märkliga signaler. Pensionssystemet behöver reformeras så att arbetets betydelse för pensionen ökar. En del i den reformeringen hade varit att höja pensionsavgiften, säger Håkan Svärdman.

Höja avgiften inte rätt väg

Men att höja pensionsavgiften är inte en bra lösning, menar Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.

Ingvar Backle
 

Ingvar Backle

Foto: Ernst Henry Photography AB
 

– Människor måste etablera sig tidigare på arbetsmarknaden. Sverige har i dag i en internationell jämförelse väldigt hög etableringsålder. Att höja arbetskraftskostnaderna är fel väg att gå om man vill få fler i arbete, säger han.

Om vi vill få in mer pengar i pensionssystemet skulle det istället handla om att arbetstagaren avstår från lön i dag för att i framtiden få mer i pension, konstaterar han.

Ingvar Backle håller med om att det är problematiskt att skillnaderna nu minskar.

– Risken finns att det påverkar incitamenten att arbeta negativt och det är varken bra för individen eller för samhällsekonomin.

”Som myndighet har vi inga åsikter”

Även Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten, konstaterar att skillnaden kommer att minska efter förändringarna i höstbudgeten.

Ole Settergren
 

Ole Settergren

Foto: Daniel Roos
 

– Det vi kan konstatera är att det är bra för de som har låga pensioner eftersom de får mer att leva av, men att priset för denna förbättring är att för fler av de som har låga eller normala livsinkomster inte kommer att kunna förbättra sin situation som genom att arbeta mer. Som myndighet har vi inga åsikter om den målkonflikt mellan önskemålet om en bra nivå på grundskyddet i pensionssystemet och att det ska löna sig att arbeta, det vill säga att mer arbete och inkomster också ska ge mer pension.

Myndigheten har tidigare gett sitt stöd för att höja pensionsåldern. Enligt Ole Settergren är det ett sätt att kunna behålla respektavståndet i framtiden.

– Höjer vi inte pensionsåldern är det omöjligt att ha ett respektavstånd överhuvudtaget när livslängden ökar.

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Fredag 1 nov 06:00

Inkomstpensionen kommer att räknas upp med 2,1 procent. Med en genomsnittlig allmän pension på 12 100 kronor i månaden innebär det 254 kronor mer före skatt. Men den som har högre allmän pension den lär få mer och klyftorna försätter att växa som de alltid gjort.

 

För den genomsnittlige pensionären innebär det drygt 250 kronor mer i plånboken varje månad. Ni läser genomsnittlige, de med lägsat pensionen som regel en knegare eller en som jobbat inom typiska låglöneyrken som vården. Det är dessa som räknas som genomsnittliga
 

Inkomstpensionens utveckling beror på hur inkomsterna bland förvärvsaktiva utvecklas. För att få en bild av hur den totala ökningen av inkomstgrundad allmän pension blir ­behöver pensionärerna vänta till december då premiepensionens utveckling står klar, men vi är snart där så vi skall nog inte förvänta oss något mer.

 

Detta är alltså inte regeringen förtjänst utan samhällsutvecklingen och detta beror på att garantipensionen följer prisbasbeloppet som i sin tur speglar prisutvecklingen och inte löneutvecklingen.

Däremot har regeringen beslutat att skatten sänks för cirka en miljon pensionärer med inkomster över 17 000 kronor i månaden. Det är den senaste i raden av riktade skattesänkningar för att eliminera den så kallade pensionärsskatten, alltså skillnaden mellan arbetsinkomster och pensionsinkomster som uppstått genom jobbskatteavdragen. Pensionärer med lägre inkomster har redan fått skatten sänkt.

Av Bengt Bertilsson - Torsdag 31 okt 06:00

Politikerna i Mark fick tunghäfta eller så har de inget att säga om företagsklimatet i Mark

I okt månad så presenterade svensk näringsliv en rankinglista över företagsklimatet i Sverige och denna var återigen inget att skryta med när det gällde Marks kommun då de ramlade ner 15 placeringar från plats 190 till 205 i näringslivsrankingen.
Om denna ranking kunde vi markbor läsa om i medierna och den som var intresserad kunde ladda hem den via https://www.foretagsklimat.se/. Men nu var det dags för kommunpolitikerna av få info vid senaste kommunfullmäktige. De fick lyssna till en presentation av biträdande regionchef svenskt näringsliv Anton Oscarsson.

Efter en redovisning på ca 25 min blev det tid för frågor. En politiker från L gick upp och hade en fråga om infrastrukturen påverkan och fick ett svar. Men sen satt 50 ledamöter och hade inte en enda fråga eller synpunkt. Satt de och skämdes över placeringen kanske och chocken fick de att inte säga något. Eller så kanske för det stod inte att politikerna skulle diskutera frågan på detta möte utan detta diskutera de internt efteråt.

Nu kommer säkert någon vän av ordning eller politiker påpeka att vi hade tänkt på detta i delbokslutet på sid 14 skriver vi om företagsklimat. Visst står det på den sidan 14 i delbokslutet en lunta papper på 58 sidor som det går att ladda ner att ” I Mark ska det vara lätt att starta driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen” De betygsätter sig själva också

Ett gott företagsklimat Inte uppfyllt

En god samverkan mellan skola och näringsliv Uppfyllt

 

Målet om ett gott företagsklimat bedöms bli delvis uppfyllt. Av de tre mått som används för att följa upp målet ett gott företagsklimat bedöms målnivåerna inte nås för två av måtten.

Det finns däremot inget aktuellt resultat för företagarnas syn på kommunens myndighetsutövning.

Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och tackat ja till erbjuden plats fick ett arbete sommaren 2018. Målet bedöms bli uppfyllt.

 

Då var de inte ovetande men debatten uteblev även vid genomgången av delbokslutet. Denna tystnad kan bara betyda att Marks 51 (50) politiker inte har något att säga om hur de ser på företagsklimatet i vår kommun offentligt. Detta kan knappast öka populariteten ibland förtagen heller när de fick möjlighet på ett offentligt möte säga något hur de tänker förbättra rankingen i framtiden.
Eller är det så kanske att politikerna förvänta sig att journalister från media kommer och ställer frågor, som de sen redovisa för sina prenumeranter i BT och i Markbladet, men denna tidning ifrågasätts som informationskanal. Väljer politikerna tystnad när det sänds via nätet för de drabbades av trolig tunghäfta

Av Bengt Bertilsson - Tisdag 29 okt 06:00

På onsdag den 30 oktober, klockan 08.30 i Örestensrummet på kommunhuset i Kinna. Då kommer dina folkvalda politiker som utsett en kommunstyrelse att diskutera bl.a nya taxor och avgifter samt vilken skatt vi skall betala kommande år. Det ryktas att det kommer att äskas höjningar på både det ena som det andra.


Är du nyfiken så är sammanträdet är öppet för allmänheten att sitta och lyssna är du bara nyfiken vad de skall diskutera och besluta finner du detta på denna länk 


Nu skall våra folkvalda fullmäktige ledamöter sen slutligen fastställa visa av besluten men har de som suttit i Ks kommit överens så blir det till 99 ,99 % så sen ocksåAv Bengt Bertilsson - Måndag 28 okt 06:00

Radio 7 har under veckan avslöjat turerna kring Vd för Marks värmebolag och i samband med detta figurera det fiberutbyggnaden i Mark. Det råder olika villkor för hushållen att få fiber i framtiden både i kostnad och tid samt vad får de för fiber i framtiden.
I lördags finns det ett inslag i nyheterna vad som kan förväntas för de som avstår eller inte får fiber p.g.a ingen vill gräva ner fiber ute på landsbygden i Mark i framtiden. Två bolag har dragit sig ur att gräva till vårt område p.g.a ringa intresse och av kostnadskäl troligen. Problem är också att mobiltäckningen är dålig i området  


Lyssna efter 30 sek in i sändningen


Telia bygger Framtidens nät. Vi investerar i mobil- och fibernäten och stänger ner delar av det gamla kopparnätet. Kunder erbjuds nya, moderna tjänster som ofta har bättre kapacitet än de som försvinner.
Dessa områden berörs 2020 och det pågår fibernedgrävning ar i området är det kanske viktigt att tänka till ”Vad fan får vi för pengarna” när kopparnätet försvinner och inget fiber kommer

MARK TORESTORP 2020-11-30 MARK TOSTARED 2020-09-30 MARK ÄLEKULLABY 2020-05-31


Av Bengt Bertilsson - Torsdag 24 okt 09:30

Ikväll den 24 okt kl.18,00 så skall politikerna i Mark drabbas samman i en debattduell om den ekonomiska situationen som varit och främst kanske inom äldreomsorgen och vad de tänker göra åt detta i Mark på kommunfullmäktiges sammanträde i Rydal.
Förhoppningsvist kanske kan vi både lyssna och se de i bild för den som inte kan ta sig till Rydal med egen bil eller kollektivtrafiken. Det sista alternativet kan vara svår, komma dit går bra men därifrån ikväll kan vara värre sen. Så alternativet blir datorn


Hur hittar vi då handlingarna.


På Marks hemsida finns i huvudmenyn en bild klicka på den

 

Då kommer du till https://www.mark.se/politik-och-organisation/arendelistor-och-protokoll/

Tryck på Kommunfullmäktige https://www.mark.se/politik-och-organisation/arendelistor-och-protokoll/kommunfullmaktige/


Då ser du en textrad där det står Handlingar till Kommunfullmäktige  under den finns ny menyrad tryck på Kommunfullmäktige https://www.mark.se/politik-och-organisation/arendelistor-och-protokoll/kommunfullmaktige/#6f2f7dcd387256-55677de1b7dc99627


Tryck på Kallelse https://www.mark.se/politik-och-organisation/arendelistor-och-protokoll/kommunfullmaktige/#6f2f7dcd387256-55677de1b7dc99627-f4c3da72ccd5100017


Därefter tryck på 2019 https://www.mark.se/politik-och-organisation/arendelistor-och-protokoll/kommunfullmaktige/#6f2f7dcd387256-55677de1b7dc99627-f4c3da72ccd5100017-36f5e674dbf11711240


Tryck på 2019 -10 -24 https://www.mark.se/politik-och-organisation/arendelistor-och-protokoll/kommunfullmaktige/#6f2f7dcd387256-55677de1b7dc99627-f4c3da72ccd5100017-36f5e674dbf11711240-e573f478733b2119213


Nu har du kommit fram till dagens handlingar om jag lyckats kopiera alla sökvägarna som någon kommunikatör på Marks kommun lagt in.


Att hitta på Marks kommuns hemsida är inte lätt och kanske är det så att kommunikationen mellan det beslutande politiska samhället ut till kommuninnevånaren den skall inte var lätt att hitta fram till handlingar och ärenden på Marks Kommun hemsida.  


Hur vi/du hittar bild och ljudet då det är en annan sökväg det finns nämligen olika sökvägar beroende av vad vi vill veta om Kommunfullmäktige snårigt skall det vara om vi vill vara vetgiriga och granskande. Fast det är svårt att förklara detta för kommunikatörerna och visa politiker tycker inte om kritiska kommuninnevånare


Du går in via Politik och Organisation https://www.mark.se/politik-och-organisation/


Politik https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/


Kommunfullmäktige https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/kommunfullmaktige/


Tryck på livesändning https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/kommunfullmaktige/livesandning-fran-kommunfullmaktige/


Sen hur du gör för att se både bild och följa med i handlingarna detta är en helt annan fråga


Det finns ett snabbspår också till Livesändningen just nu och detta är via Aktuellt och tryck på Livesändningar kommer du till https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/kommunfullmaktige/livesandning-fran-kommunfullmaktige/


Men då får du söka efter handlingar via de andra länkarna och sen ha två skärmbilder,Av Bengt Bertilsson - Fredag 18 okt 06:00

Moderaterna vill att länsstyrelserna avverkar och tar bort döda träd ur naturreservat för att stoppa spridningen av granbarkborren. Partiledaren Ulf Kristersson säger till SVT Nyheter att man inte kan inte använda biologisk mångfald som ursäkt. 
Vilka kunskaper Ulf besitter i frågan avslöjas direkt

Erik Hellberg Meschaks på Naturvårdsverket säger dock att varje naturreservat är unikt och vilka åtgärder som är lämpliga varierar från område till område. I vissa områden är granbarkborren en naturlig art, som bidrar till den biologiska mångfalden.

– När barkborren angriper träd i ett naturreservat bedömer förvaltaren om detta är positivt eller negativt för områdets syfte. Är det positivt får angreppen normalt fortsätta. Är det negativt så får förvaltaren avgöra vad som kan göras. I många naturreservat med lövskog har man redan avverkat gran under den gångna sommaren, säger Erik Hellberg Meschaks.


Södra Skogsägarna hade plockat fram några stockar som var kraftigt angripna och sen skickadee de upp partiledaren Ulf Kristersson i luften för att se vilka skador. 
– För enskilda skogsägare har detta jättestor betydelse. Det är en enorm värdeförlust i den skadade skogen, säger Henrik Holmberg från Södra skogsägarna.
Visst och undra vilka skogsområden de flög över?
Var det naturreservat eller var det privata skogsmarker?

Oavsett det är stora värden som går förlorade för skogsägaren, men det borde kanske också ligga i skogsägaren intressen att se till att grogrunden inte finns där.

                       

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se