Inlägg publicerade under kategorin Skog

Av Bengt Bertilsson - Lördag 15 feb 06:00

Dag fyra på vedbacken och det började inte så bra. Hade kört knappt en timme när plötsligt kedjan gick av, av någon anledning. Ny kedja nästan så det var lite överraskande, men nu hände det. Tur i oturen så hade jag köpt en i reserv ifall så det var ingen fara på torpen. 

Sen gick det bara av farten.  tankningar och högen minskade rejält. 2, 5 timme dags för rast och det var dags för middag. Jag hade nog först tanken på att spara på krafterna. men så säger hustrun- - du har inte mycket kvar 

 

Så jag tankade på nytt och gav mig på högen och kedjan var ny så det gick bra. Tills jag hade 5 stockar kvar då låser sig kedjan. In och lossa på sträckaren och får igång sågen.  3 stockar kvar och samma elände. lossa på skruven hittar inget fel kedjan lossnar. Sista stocken 3 m lång då tredje gången stannar kedjan. Då ser jag svärdet är trasigt och det var kört färdigt för dagen.

   

Blir att köpa nytt svärd troligen kedja också då den troligen tagit stryk den också, men sen är vedkapningen klar för denna säsong. Nu återstår att klyva den men detta bli inte nu utan nu.


 

På vedbacken ligger nu en vedhög 4 m * 4,5 m = 18 kubik räknat mellan "tummen och pekfingret"  


ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Fredag 14 feb 06:00

Dag tre och det var en mör gubbe som gick ut dagen efter stormen dragit här över fast det var ingen stormfälld skog som skulle sågas. 
Motorsågen går perfekt efter omständigheterna och då gäller det att passa på att såga och en tank räckte en timme var det lagom att stanna och pausa. Om lederna börjar verka så går det bra att stappla upp bitarna ganska lätt, blir som på ett gym och tyngdlyftningspass. 

   

Ny tank påfylld och plötsligt så skär såget sämre och detta kom jag på snart varför. halva skogen med jord och grus täcker stammarna och även om jag försöker skapa bort detta så mår inte kedjan bra av detta. Men så länge det skar hyfsat så körde jag en timme till och en tank. Sen var gubben slutkörd.


 

Plocka in grejorna, räfsade upp spån och kvistar detta tog en timme då orken var borta. Vedhögen börjar minska och mer än häften är sågad men inser jag är inte 25 och detta visste jag inte 50 heller utan närmare 70 än 60 så det får väl ta lite längre tid numera.

 

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Torsdag 13 feb 06:00

Blev inte mycket gjort dag två. Ryktet sa att Ciara skulle komma på besök så det kunde betyda att det skulle bli både blåsigt och regnigt på vedbacken denna dag.

 
Dessutom så var gubben seg i kroppen och jag som trodde jag inte hade muskler visar sig vara lögn för det spränger i kroppen lite här och där. Fast jag smorde in de ställen jag bevarade skulle ta stryk med hästbalsam igår i förbyggande syfte. En arbetshäst på fyra eller två ben kan använda sig av samma balsam ingen vara. Kanske blir jag stark som en häst också efter ett tag.

   

Lite mer än 1 1/2 timme sen insåg jag att det inte är bra att vara ute med veden i blåsten, inte för att stockarna skulle blåsa ner från lavan, utan att jag skulle snubbla i vindbyarna som kom runt husknuten. Det "fläskar på bra" Så jag ställde in motorsåg, stabbalade upp de sågade kubbarna och räfsade upp spånet.

   

Så resultatet blev lite mindre än dag ett men såg fungerade bra och jag gjorde som dagen innan fila sågkedjan så det är bara att köra igång nästkommande dag det blir väder att stå där på vedbacken på nytt

 

 


Av Bengt Bertilsson - Onsdag 12 feb 06:00

Åter årsved på plats på det stora godset, sedvanlig mängd på 22 kubik.

       

Fast det började inte bra. Motorsågen hade fått en genomgång förra säsongen och fungerade perfekt när det ställdes in. Så jag fyllde på olja och bensin och såg startade direkt. Men när jag drog på gas så dog den. Stod där och försökte ett par gången, samma resultat.


Plockade fram mejsel och började skruva på L och H skruvarna för att kolla om tomgången var fel. men detta hjälpte inte. Frustationen ökade och jag försökte behärska mig


Till slut så plockade jag upp bränslesilen i tanken och rengjorde filter och då plötsligt så började motorsågen fungera normalt. Troligen så hade detta inte mått väl under tiden stått tom. 

       

En timme gick åt för att fixa såg, 2 timmar gick åt för att såga detta som syns på bilden. Sen var husbonden trött och insåg gubben har blivit äldre eller så är jag otränad. 4 kubik hann jag med och får vara nöjd, det kommer fler dagar 

Av Bengt Bertilsson - Fredag 31 jan 06:00

I vårt område finns det många spår av att de hängnade in skogen för att skydda den för viltskador men även andra trädslag också. Normalt så brukar detta plockas ner efter ca 20 - 25 år och det är dags för gallring. Om det rör sig om en lärkordling så har detta gått lite fel i området i Tomtedalen som området heter 

   

Av Bengt Bertilsson - Torsdag 30 jan 06:00

Varför genomförs denna skogsgallring den frågan ställde jag i början av veckan och lovade ge svar och detta kom omg från ansvarig skogsentreprenör för kommunens skog  


 

Syftet med avverkningarna och gallringarna är flera.


Först var det MEX (Mark- och Exploateringsenheten) som önskade att skogsområdet kring industrierna på Skene Skog skulle bli ljusare och mer tilltalande. Det skulle kunna ske genom att merparten av granarna avverkades och tall och björk gynnades. MEX i egenskap av markägare och utvecklare av industriområdet beställde åtgärden.

Sedan har TSN:s förlängda arm i skogen, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, som är den tjänsteman som Södra har all kontakt med, har varit tydlig med att det är viktigt att det tas hänsyn till natur- och kulturlämningar.

Därför försöker vi aktivt ta bort träd från stenmurar och husgrunder för att lämningarna inte ska skadas. TSN har också en inriktning om att kommunens skog ska skötas på ett sätt anpassat till omgivningen.


Här vill man inte avverka och plantera gran, utan ställa en tallskärm där nya tallar och lövträd kan leta sig upp så att man inte får intrycket av ett kalhygge mot väg 156. Den avverkning och gallring som nu har gjorts är den del, av de utglesningar som kommer att göras vid Skene Skog, som vi har bedömt som möjliga att utföra i rådande väderlek. Övriga delar kommer att åtgärdas längre fram.


Detta skriver Mattias Siljefjord Produktionsledare Verksamhetsområde Södra Skog i ett svar på syftet med avverkningen.

------------------------------

Kommentar. Den som varit där på besök nu tror jag kan bekräfta till dags datum genomförs avverkningen också efter överenskommelsen.

Av Bengt Bertilsson - Onsdag 29 jan 06:00

Trotts att vår avfall/återvinningsstation ligger endast några hundra meter därifrån så missar några individer platsen och hiva av sitt avfall i skogen.
Vem eller vilka kan vi bara gissa men en bilverkstad verkar trolig syndare. En annan är någon som renoverat sitt badrum och rensat i garaget. Den tredje verkar var någon som köpt något på pall och t.o.m orkat med att såga sönder dessa men orkade inte lämna in dessa på återvinningen

Egentligen egendomligt att inte Marks kommun uppmärksammat detta själva då de färdas på vägen nedanför regelbundet då de har kontrollstationer och ledningsnät därefter vägen 

     
Vad gäller för 


Verksamhetsavfall

Senast uppdaterad den 21 augusti 2018

Avfall som kommer från företag och verksamheter kan i stort delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall. Vad gäller egentligen för verksamhetsavfall och vad ska du som företagare göra?

Du ska som verksamhetsutövare:

 • Känna till vilket, hur mycket och vilken slag av avfall som uppkommer i din verksamhet. 
 • Utse en miljöansvarig på företaget som även har ansvar för avfallsfrågorna. 
 • Försöka minska mängden avfall. 
 • Sortera och återvinna avfall. 
 • Lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållaren. 
 • Hantera avfall på så sätt att hälsa och miljön inte skadas. 
 • Anlita godkänd transportör för verksamhetsavfallet. 
 • Kontrollera att mottagaren av verksamhetsavfallet har de tillstånd som krävs.

Avfallshierarkin

I Sverige och EU jobbar vi efter den så kallade avfallshierarkin. Den fastställer följande prioriteringsordning för att hantera avfall:

 • Minimera - i första hand ska alla se till att så lite avfall som möjligt uppstår. 
 • Återanvända - att använda en produkt/ ett material igen innan det blir avfall. 
 • Återvinna - material tas omhand för att skapa nya produkter 
 • Energiutvinna - till exempel förbränning av avfall för att utvinna fjärrvärme. 
 • Deponera - att lämna avfall på deponi är den allra sista utvägen för ett avfall och ska undvikas.

Olika sorters verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet kan delas in i följande grupper och sorteras i följande ordning (observera att en del avfall kan tillhöra flera grupper):

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljö. Exempel på farligt avfall är spillolja, lysrör och lösningsmedel. Det finns särskilda regler om farligt avfall gällande förvaring, transport och dokumentation. Efter anmälan till länsstyrelsen får du själv transportera mindre mängder farligt avfall till en godkänd anläggning. Se alltid till att ha god kontroll på ditt farliga avfall. För mer information om farligt avfall och blankett för anmälan av egen transport till länsstyrelsen.

Avfall till återanvändning 

Mycket avfall som uppkommer kan återanvändas. Det kan till exempel vara maskiner, lastpallar eller inredning från din verksamhet.

Producentansvarsavfall

Med producentansvar menas att producenten av en produkt även har ansvar för att ta hand om produkten när den blir ett avfall. Det är producenten själv som bestämmer hur insamlingen av avfallet ska gå till. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut avfall som omfattas av producentansvar. I Sverige finns det i dagsläget producentansvar på följande avfall:

 • Förpackningar, pappers-, glas-, plast- och metallförpackningar. 
 • Returpapper, som tidningar och kontorspapper. 
 • Elektriska och elektroniska produkter. 
 • Däck 
 • Bilar 

Avfall till materialåtervinning

Med materialåtervinning menas att materialet i avfallet tas till vara och används som en ny råvara. Det kan till exempel vara livsmedelsavfall (som inte är hushållsavfall) som rötas och ger biogas. Rötresten kan sedan återföras till åkermark som näring. Ett annat exempel är metallavfall som smälts ner för att användas i nya metallprodukter.

I många fall är det en lönsam affär att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas.

Avfall till energiåtervinning

Avfall till energiåtervinning eller brännbart avfall som det också kan kallas, är sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. Exempel på brännbart avfall är trä och plast. Tänk på att förvara ditt brännbara avfall torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning.

Avfallet ska endast eldas i en anläggning som har tillstånd att ta emot avfallet och där energin i avfallet tas tillvara. Av energin kan det bli värme, el och ånga.

Avfall till deponi

Att lägga avfall på deponi är det samma som att slänga avfallet på en soptipp. Denna avfallsfraktion brukar kallas deponirest eller icke brännbart avfall. Det finns nämligen ett förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall.

Allt avfall som deponeras måste genomgå en grundläggande karakterisering. I denna ingår en beskrivning av avfallets ursprung, sammansättning och uppgifter om på vilken deponi avfallet kan läggas. Allt ska dokumenteras skriftligt och lämnas till mottagaren av deponin. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att se till att karaktäriseringen blir gjord och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.


Natur · Skog
Av Bengt Bertilsson - Tisdag 28 jan 06:00

Marks kommun skall deltaga i den totalförsvarsplaneringen. Uppdraget innebär nu att vi i Sverige för höjd beredskap om krisen och kanske detta utvecklas till krig vad gör vi då. Verkar det som någon alla redan byggt ett värn och avfyrat en raket alla redan

             

Natur · Skog

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4 5 6
7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30
31
<<< Mars 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se