Inlägg publicerade under kategorin Insekter

Av Bengt Bertilsson - 3 september 2013 06:30

I ärligheten namn skall jag erkänna, jag tror aldrig jag sett en korsspindel levandes förr. Skulle rätta till en gardin jag satte upp igår och plötsligt känner jag något klimpigt på handen och det kittlar till på handen ser jag det är en stor spindel som jag direkt kände igen på det välkända korset på ryggen.

 

Reflexmässigt tänkte jag den släpper jag ut då jag kom på detta måste jag fota förståss. Spindel placera jag på dörrkarmen. Troligen hade den självtrasslat in sig själv i trådarna då jag tyckte den sätter sig och pusta sig först och tyvärr bilderna är mycket dålig kvalité då jag dels själv var kladdig av trådarna. Spindel försvann sen, att döda en spindel betyder regn fick jag höra när jag var liten så jag försöker som regel få ut de levande.

Fakta om korspindel kopierat via denna länk

Korsspindeln är antagligen den spindelart som flest människor känner till och känner igen. Dess vitglänsande kors framtill på bakkroppens ovansida är lätt att komma ihåg och brukar synas bra. Den är t.ex ofta avbildad i läroböcker för grundskolan och i barnböcker.

Den första giltiga beskrivningen av korsspindeln gjordes av Linnés lärjunge Carl Clerck 1757. Clerck skrev (språket något lite ändrat och moderniserat): "Den 21 juli var denna spindelarten i begrepp att para sig. De finns hela den blida årstiden igenom, dock av olika storlek. Själva färgen och små siraterna är inte hos de fullvuxna beständiga. De krypa ur sitt skal tre gånger. Jag har aldrig tänkt att parasitsteklar skulle lägga sina ägg på spindlarnas kroppar; men två gånger har jag, av denna arten, blivit övertygad därom. De försvara sig mot höstnätternas köld och väta i täta sfäriska kojor, på vilka ingången sitter ner inunder… Bålen, äggformig, brunaktig, som ibland mer av gult eller rödlikt uppblandas; luden av fint fjun, och långa hår, som sig över allt utstucko; med ett av orent vita prickar tecknat diamant-kors, och på sidorna med mörkbruna vågor i en sned ställning sirad; tecknad under bålen kring märket, på ömse sidor, med ett avlångt svart streck."

De ljusa fläckarna hos korsspindeln, de minst fem stora som sitter i ett kors, och de mindre som oftast finns i närheten, består av det hos DNA kända ämnet guanin, en restprodukt från spindlarnas byten. Kroppsstorleken är hos honorna 8-18 mm långa, hanarna mindre, 5-10 mm. De största honorna ser man på eftersommaren då äggen mognar i honornas bakkropp.

Korsspindeln tillhör en familj som kallas hjulspindlar (eller någon gång hjulnätspindlar) eftersom deras nät är platta och hjulformade. Spindelfamiljens vetenskapliga namn är Araneidae. I hela världen är ungefär 3000 arter hjulspindlar beskrivna. I Sverige har vi ett 40-tal arter. De flesta arterna är mellanstora till stora spindlar, med ben som har kraftiga taggar. Hjulspindlarna är duktiga på att röra sig i nätet och på trådar till och från sitt gömsle, men väldigt långsamma och klumpiga på marken utan sitt nät. Gömslet sitter normalt snett ovanför nätet och spindeln har en tråd, kallad signaltråd, med vilken den har kontakt med nätet. Andra vanliga arter bland hjulspindlarna är kvadratspindeln (Araneus quadratus), marmorspindeln (Araneus marmoreus), brospindeln (Larinioides sclopetarius) och skuggspindeln (Nuctenea umbratica). Korsspindelns bakkropp är bredast framtill, de övriga här nämnda har sin bakkropp bredast mer nära mitten.

De runda hjulformade näten som hjulspindlarna gör är det mest och bäst kända. En liten mängd spindelsilke skapar tillsammans en stor fångstyta. Ett hjulnät behöver bara vara fastsatt på några få ställen. Hjulnäten hänger uppe i en tjock spindeltråd som spindeln gjort mellan två fasta ställen. Hos korsspindeln är det ofta en buske och en trädstam. Runt nätet finns en ram av trådar. I nätet gör sedan 25-30 raka, radiära trådar från nätets mitt och utåt, som ekrar på ett cykelhjul, och sedan också trådar som går runt i många varv i en spiral från mitten och utåt. Spiraltrådarna har med jämna mellanrum på några få mikrometer en minimal limdroppe.

Om en flygande insekt eller något annat småkryp kommer emot nätet fastnar den i limdropparna. Spindeln springer då snabbt fram och förlamar bytet. Är bytet stort vävs det först in i spindelsilke tills den inte kan röra sig. Spindeln själv fastnar inte i nätet när den rör sig däri, delvis p. g. a. att den vet väl var den kan röra sig, delvis för att fötterna inte fastnar så lätt, men delvis av ännu oklara orsaker. En hjulspindel som ramlar ner i ett annat nät fastnar i detta.

Näten är otroligt flexibla och nättrådarna kan dras ut långt bakåt. En fluga som flyger emot nätet kan dra ut det till en strut utan att det går sönder. Ett nytt nät görs varje natt under sommaren. Innan det nya nätet tillverkas äter den upp det gamla. De på så sätt uppätna "byggstenarna" återvinns och finns till största delen i nästa nät.

De hjulformade fångstnäten är hos korsspindeln, liksom hos de flesta hjulspindlar, placerade mer eller mindre lodrätt. Näten är hos korsspindeln ofta placerade någon meter upp, men kan sitta något högre eller lägre. Normalt sitter spindeln i ett gömsle i en buske eller ett träd, men förhållandevis ofta jämfört med andra hjulspindlar sitter den i nätets mitt. Den sitter då alltid med huvudet nedåt. Bilder som visar något annat är felvända. När de befruktade äggen håller på att mogna i bakkroppen på honan under sommaren sista del sitter honan ofta i nätets mitt och värmer kroppen. Det är då som folk brukar märka och reagera på de korsspindlar de ser. Det är då som många människor reagerar på och märker korsspindeln.

Korsspindeln lever i Sverige 2-3 år. Under sin levnad ömsar den hud ett stort antal gånger, upp emot tio (och inte bara tre som Carl Clerck skrev, men han undersökte nog bara korsspindelns sista sommar). Hanen letar i slutet av sitt liv efter en hona att para sig med. När han hittat en hona med nät så drar han i nätets trådar på ett särskilt sätt vilket då honan märker. Om hon är intresserad svarar hon med att röra nätet på ett sätt som gör att hanen i sin tur vet att hon är intresserad. Parningen sker i ätet.

Hanen lever som vuxen endast en kort tid. Honan lever betydligt längre in på hösten, till september eller oktober. Hon lägger en höstnatt under 4-5 timmar sina 200-300 ägg på en silkesplatta hon spunnit tidigare i en barkspringa, på en vägg eller liknande. Ovanpå plattan och äggen spinner honan en gulfärgad, ullig kokong. På kokongen sätter sig honan och vaktar tills hon efter ett par veckor dör. Det var nog en sådan äggkokong med hona som Clerck trodde att korsspindeln använde till övervintring. Ungarna kommer ut ur kokongen först nästa senvår-försommar. Då sitter de i början tillsammans i en klump, men sprider sig efter några dagar ut i omgivningen.

Korsspindeln finns i många olika miljöer. Den är inte särskilt krävande så länge det finns bra ställen att göra och fästa sitt nät på, bra gömställen och tillräckligt med bytesdjur. Man hittar den i trädgårdar, buskiga betesmarker, skogsbryn och öppna skogar, men den kan påträffas även i andra miljöer. Extra bra trivs den där det finns både träd och buskar.

När ni är i trädgården eller ute i naturen så låt er imponeras och njuta av korsspindelns tjusiga hjulnät. Om inte annat tänk på hur många stickmyggor, flugor och andra flygfän som den fångar och som ni slipper.

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 2 september 2013 06:15

En art i skalbaggsfamiljen bladhorningar och en ny bekantskap för mig, En ollonborre (södra Sverige) lever i cirka fyra år, under större delen av sitt liv som larv under jorden.

 
Larven kallas "fettpölsa" och var förr en svår skadegörare eftersom den lever på rötter. Som skalbagge lever den endast efter förpuppningen i cirka tre till fem veckor.
 
Nu är bildkvalliten dålig och det finns en snarlik borre. Kastanjeborre (Melolontha hippocastani) är också en art i skalbaggsfamiljen bladhorningar. Kastanjeborren är mycket lik ollenborren. Den skiljs från ollonborren på att täckvingarna har svarta kanter.

 
Vilket inte denna har och den har en nordligare utbredning än ollonborren eller är det så att jag ser fel.

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 1 september 2013 06:30

Har en djupborrad brunn och i den finns ett utrymme ovanför där det är lite fuktigt men lagom varmt för spindlar.
Upptäckter i maj månad stora spindlar i den
I juli återvände jag och då hade de växt fall brunnen i glömska och först när sommaren är slut kom jag att tänka på var har hänt med spindlarna i brunnen.

 
Öppnade och först får jag se en vit säck hänga där på väggen ca 1 meter ner och nedanför ser jag en spindel. Förra gången var det några stycken, men denna var ensam.
 
Hängandes över brunnsringen fotograferade jag och hoppades på bra bilder.
 

Visst är den fascinerande att se en riktig ”bamse” spindel som vaktar sin äggsäck uppskatta den till minst 7 cm försökte hålla en snusdosa bredvid men fotot misslyckades, men nog var den lika stor som dosan där den satt utspänd.
       

       

När jag skulle lägga på locket då får jag se en annan långbenad spindel till inte samma eller kanske
  
Jag är inte någon insektexpert och lär så troligen inte bli men jag blir nyfiken när jag får se dessa insekter självklart när de dyker upp. Förvisso inte på farstutrappan men likväl i dess närhet.

Av Bengt Bertilsson - 31 augusti 2013 06:15

Hittade ute på min gårdsplan flera mystiska sandhögar med ett hål mitt i

 

Vulkaner så jag skrapade bort sanden framträder ett stort håll ner i marken.
   
Första tanken var myror men hållet är förstort för dessa tror jag mer på Sandbin. Det lär finnas 4000 arter, varav ett sextiotal påträffas i Sverige. Sandbina är Sveriges artrikaste bisläkte varav 23 är rödlistade.

Av Bengt Bertilsson - 30 augusti 2013 06:15

Kanske inte märkvärdigt men hade en åkerhumla som gäst på mina solrosor av en art jag inte noterat tidigare. Nu har det dykt upp en till fast den kanske är en åkerhumla också och den andra såg jag mer som en fluga. Men som vanligt är jag väl ute och sväva och ger de ett namn som flertalet kanske anser detta är.

 

Googla jag får jag veta att i Sverige finns 39 arter av humlor om man räknar in de nio arterna av snylthumlor. De vanligaste arterna i Sverige är ljus jordhumla (tidigare kallad lundhumla), hushumla, ljunghumla, ängshumla, trädgårdshumla och åkerhumla. Frukthumlan har påträffats i Sverige 1911, men arten kategoriseras numera som nationellt utdöd (RE) av av Artdatabanken.

    

Flugor finns i hela världen och omfattar uppåt 100 000 arter. I Sverige finns det ungefär 4 500 olika arter. Förstår jag de som har ett intresse av insekter de har ett stort skafferi att välja ur.

Av Bengt Bertilsson - 27 augusti 2013 07:30

Solen lyser på mig där jag sitter från en klar himmel, morgondaggen stiger uppåt och träffas av solstrålarna skapar en nyans av regnbåges liknade solstrålar och det ser lite visuellt som älvorna dansar över den vita ängen som är fylld med tistelbollar.
 
Blomsterprakten är fortvarande fin bredvid mig.
 

Men det gäller att vara ute vid speciella ögonblick för snart förändras miljön och den har också sin tjusning.

 

Var egentligen ute för att få en bild av tistel blomman som sprider sina fröbollar.
   
Men det blev som ordspråket ”att slå flera flugor i en smäll” och jag som jagat kvadratspindlar senaste veckan hittar jag de nu överallt.
  
Hade sen nog mer tur kanske för jag såg snäckan och tistelbollen med blotta ögat, såg jag inte att under snäckan sitter det en kvadratspindel.
 

Av Bengt Bertilsson - 26 augusti 2013 06:15

Kvadratspindeln är mycket variabel till utseendet och förekommer i ett flertal olika färgvarianter, den kan vara gulaktig, grön, röd eller brun.
 
Ett kännetecken för spindeln är den karakteristiska teckningen på bakkroppen i form av fyra ljusa fläckar som ser ut att sitta i en kvadrat. Benen är typiskt mönstrade med mörka band. En hona kan bli upp till omkring 18 millimeter lång, medan den mindre hanen blir ungefär hälften så stor.

I del 1 Kvadratspindel Hatten av för gamle herr Coué – vem fan är det?” citatet Ernst Rolf.

 
Jag lyfte på min keps och se svaret som en kommentar efterfrågade i Hjulspindelnät visade upp sig vem som var spindelen i nätet.

 
I Hjulspindelnät del 2 Ingen spindel i nätet, men någonstans finns den då jag finner spår att den varit där följde jag tråden som jag fick hjälp med i ett annat forum
  Fanns det flera nät att följa och det gällde att vara ute när daggen fanns för när solen senare torkade upp gräs och nätet så syntes inte näten.

Minnesgoda vänner och läsare på denna blogg notera att kvadratspindel i del 1  
inte ser likadan ut som den jag fann i nätet 
    
Blev jag först tveksam var det samma art eller är det skillnad mellan hona och hanne.
Bistod två vänner mig via facebook med mer fakta.
Tommy Lindberg Kvadratspindeln har ett vitt omfång av färger från beige via gult och grönt till närmast terrakotta så visst är det kvadratspindlar båda. Det är dessutom en hona på bilden och hane på kommentarsbilden. Både hanar och honor varierar i färg.
Kajsa Mellbrand Javisst är det en kvadratspindel. Överlag gäller för många hjulspindlar att de ofta är grymt variabla - ofta är det bara någon enskild detalj i teckningen som är viktig för bestämning. För kvadratspindel gäller att färgen varierar supermycket så den är inget att bry sig om, utan det man ska titta efter är fyra tydliga vita fläckar som bildar ett parallellogram på bakkroppen, var och en med en pytteliten svart prick i kanten (bra att veta om spindeln är vit eller väldigt ljus så att de vita fläckarna är svåra att se). Sen har de ofta mer eller mindre andra vita teckningar också. Det man främst kan blanda ihop kvadrat med är marmorspindel, som är om möjligt ännu mer variabel i färg och ruskigt variabel även i teckning - är man osäker på den karakteristiska kvadratspindelteckningen är det främst den man ska överväga som alternativ. Men här finns de där fyra vita fläckarna på spindlarna på båda bilderna, även om spindlarna ser lite olika ut i övrigt vilket beror både på variabiliteten och att den mindre är en hanne. Spindelhannar är generellt mindre och inte lika rundlagda som honor, och det är vanligt med mer eller mindre stor könsdimorfism.

Som synes tog jag många bilder och dessa presentera jag i mini format.

       

Visst den var inte lätt att upptäcka och att få fram den i nätet lyckades till slut.

           

Flera foton tagna i motljus andra bidrog jag med min skugga

       

Därav intressant att se hur ljuset träffar spindeln då jag fotografera i motljus testade jag att lägga handen resp. min keps bakom ser jag tydligt hur ljuset påverkar som ett kamouflage

         


  

Av Bengt Bertilsson - 23 augusti 2013 06:15

En liten gulhårig humla satt och solade sig på en av mina solrosor, men den liknade inte de jag är van att se i vanliga fall som brukar vara större och mer svarthåriga och mer gulsvarta

  
Med den rufsigheten och de långa håren kan det inte vara så mycket mer än åkerhumla vars färger varierar i det oändliga och är mycket allmän i hela Sverige.

  Mellankroppen och bakkroppsspetsen har orangebrun päls. De främre bakkroppssegmeneten är dessutom mörkt behårade. Hanen har också orangebrun första bakkropssegment och nos. Arten varierar avsevärt i utseende inom landet. Den gotländska rasen kallas gotlandshumla och är jämnt orangebrun på hela kroppen.

Förväxlingsart

Backhumla (B. humilis) och mosshumla (B. muscorum) saknar båda det mörka bandet över mellankroppen. Mosshumlan har kort, välansad päls och är gult behårad på sidorna och undertill medan backhumla är mer jämnt rödbrun.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se