Inlägg publicerade under kategorin Husprojekt

Av Bengt Bertilsson - 10 juni 2018 06:00

Sjöstenplattorna utmed husgrunden på östsidan blev bra antydde hustrun i förbifarten att norrgaveln den behövdes en uppfräschning också.

 

Där ligger sjöstensplattorna som blev över från den gamla terrassen och de gamla utemöblerna och skräpar för jag erkänner det är inte snyggt.

 

Efter några dagar fundering bestämde jag mig för att ge mig på ett nytt projekt. Tog bort bråten räfsade bort gammalt gräs och skyfflade bort lite jord så jag såg strukturen hur jag tänkt det skall se ut. Problemet var dock marknivån då det lutar lite hit och dit insåg jag gör enklast möjligaste.

 

Klippte till lämpligt mått på mark duk och fyllde på med stenkross ovanför. Sjöstenplattorna har legat ett tag och såg inte fräscha ut så det blev tvättning av plattorna med högtrycken. Jämna till gruset och på med plattorna.

 

 Blev inte riktigt nöjd med avslutet men hustrun visste på råd, ta och lägg en rakt ner och gör ett steg och vips så hade det löst sig. Ibland är det skönt att ha ett bollplank

 

Nu har jag satt på en trälist utanför plattorna ner mot gräsmatten som var nästa 10 cm lägre utmed väggen. Får se om detta håller framledes, men jag känner mig ganska nöjd med även detta arbete det är jag och hustrun som skall leva med detta och någon som inte är det får komma och rätta till det då.

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 7 juni 2018 06:00

Har jag inget att göra så finns det alltid något att göra men jag skjuter på detta för som pensionärer har jag tid att skjuta upp saker.

Okt 2015 så grävde jag upp mina gamla avloppsrör och la nya och sen efteråt fylldes detta igen och vi försökte packa jorden så gott det gick

       

Men idag så har det sjunkit och detta rejält då det är lutning på 10 cm har jag resonerat att bygga en terrass men då kan det bli problem om vi behöver gräva upp i framtiden började jag spåna på ett annat projekt

   

Jag har sjöstensplattor 50 * 50 så jag började gräva ut utmed väggen och utmed farstutrappan

   

Dessutom så hade jag sparat finkrossten från en tidigare terrass som kom väl till pass nu

   

Sen var det dags att fylla på jord och detta hade jag också sparat från ett annat terrassbygget där jag grävde bort matjord innan jag fyllde på stenkross

     

Så långt efter två dagar lite mör var det riktigt skönt när vädret slog om och det blev svalare. Dags för sådd av gräsfrö och då krävdes det vattning också

   

Återställning av blommor och sen på med ett bärnät. Katten springer nämligen annars och leker i matjorden och uträtta sin behov där också

 

Jag är nöjd, tycker du inte om det så är det jag som skall leva med detta. Inga större kostnader fick köpa gräsfrö för detta hade jag inte till hela annars var det överskottsmaterial jag använt. 

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 13 oktober 2017 06:00

Intressant debatt ang enskilda avlopp på landsbygden som vi kan ha olika åsikter om är det kanske inte bara svart och vit som gäller utan det handlar om ekonomi i slutändan för många parter där den enskilde får betala kalaset.

Visst kan vi ha olika åsikter om det är ett bra avlopp vi har och varför då investera i nytt finns det gamla en och två kammarbrunnar med avlopp rakt ut i bäckar etc som inte är så bra fast den enskilde fastighetsägaren tycker självklart detta  

Värmland, Västra Götaland Påverkan på miljön är väldigt liten hävdar forskare

Hetsjakten på enskilda avlopp är helt onödig. Det hävdar forskare som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan. Myndigheterna har helt enkelt inte stöd i fakta för sin kampanj mot enskilda avlopp.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och landets kommuner tvingar just nu ett stort antal fastighetsägare att investera stora belopp i nya avloppslösningar. Jakten på enskilda avlopp motiveras med övergödningen.

Stora delar av Sverige har inte problem med övergödning. Ändå ställer myndigheterna krav på 70-procentig fosforrening. Detta gör myndigheterna, trots att man vet, att det är den minst kostnadseffektiva av alla åtgärder.

Faktabasen för den statliga kampanjen mot enskilda avlopp är mycket dålig. Den bygger enbart på antaganden och beräkningar. Vilket HaV också har erkänt.

Nu finns det en forskarrapport som visar att hetsjakten mot enskilda avlopp är helt onödig. Marken tar upp det mesta av den fosfor som hamnar i enskilda avlopp. Väldigt lite når de vattendrag som myndigheterna vill skydda.

Enskilda avlopp läcker helt enkelt inte så mycket fosfor som myndigheterna hävdar. Det beror enligt forskarna på att man inte räknat med markretentionen, det vill säga den mängd fosfor som tas upp av växter, djur och mikroorganismer i marken.
– Om det släpps ut i mark, då når det aldrig ytvatten. Det är bara om det släpps ut direkt i vatten, som det kan bidra till övergödningen, säger Lars Hylander, forskare knuten till Uppsala universitet.

Redan efter 100 meter blir det inte något läckage alls från enskilda avlopp. Det innebär att de modeller som vattenmyndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten och kommunerna idag räknar efter inte stämmer.
– Vi har inte kunnat hitta någonting som visar att fosfor som släpps ut i mark, skulle nå ytvatten, säger Lars Hylander.

Några av forskarna går så långt att de säger att enskilda avlopp inte är något miljöproblem över huvud taget. Om de inte ligger alldeles vid havet eller en sjö, och släpper ut avloppet direkt i vattnet.

Jakten på fosfor från enskilda avlopp pågår trots detta för fullt. Ändå känner myndigheterna till att stora områden i Sverige har brist på fosfor. Och att åtgärder där, mot enskilda avlopp, är helt meningslösa.
– Kommer man upp i inlandet, i skogsbygder, då är det undernäring som är problemet. Men det har myndigheterna inte förstått, säger Peter Ridderstolpe, en annan av forskarna som vi talat med.

Forskarna bakom rapporten får stöd av andra experter. Det gäller exempel forskare på SLU, som tidigare varnat för att reducering av fosfor i vissa områden rent av kan vara skadligt för miljön.

Fisk har svårt att reproducera sig i allt för näringsfattiga vatten. Där kan en minskning av halterna fosfor göra mer skada än nytta, eftersom växter och djur tar upp mer tungmetaller i näringsfattiga vatten.

Enligt forskarna gör myndigheterna inte en rimlighetsbedömning när man fattar beslut om långtgående åtgärder. Kostanden för att rena ett enskilt avlopp från fosfor ligger på mellan 10 000 och 20 000 kronor per kilo.

Det innebär att det är den i särklass minst kostnadseffektiva åtgärden. Att åtgärda utsläpp från kommunala reningsverk skulle vara betydligt mer effektivt, hävdar forskarna.

Myndigheterna har haft svårt att ta till sig resultatet av forskarnas arbete. Forskare som vi talat med berättar att de ibland möts av känslomässiga argument när sakargumenten inte räcker till. En vanlig invändning brukar vara att ”vi måste väl ändå göra vad vi kan”.

Det leder lätt till tanken att hela kampanjen mot enskilda avlopp ytterst handlar om vem som skall betala för de åtgärder som genomförs, och att drivkrafterna bakom påverkas av intressen som tjänar på att myten om att enskilda avlopp är miljöbovar hålls vid liv.

FOTNOT: Vi återkommer med fler artiklar om enskilda avlopp, och med kommentarer från Havs- och vattenmyndigheten.

Enskilda avlopp en lysande affär

Enskilda fastighetsägare och privatpersoner får betala kalaset

Statens kampanj mot enskilda avlopp kostar landsbygdsbefolkningen enorma pengar. Om alla 750 000 enskilda avlopp åtgärdas för i snitt 200 000 kronor, då slutar notan på 150 miljarder kronor.

Det är mer än Sveriges avgift till EU, mer än statens utgifter för rättsväsendet och försvaret. Det är mer än den största posten i statens budget, utgifterna för sjuka och handikappade. Det är enormt mycket pengar.

Vilka är det då som tjänar på detta? Huvuddelen går till entreprenad och VA-branscherna, tillverkare av avloppslösningar och grävmaskinsföretag. Men staten tar 25 procent i moms på detta, vilket innebär en inkomst för staten på 35-40 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket som EU-avgiften.

Kommunerna håvar in cirka 6,3 miljarder bara i avgifter på tillsyn och tillstånd. Så man kan ju förstå att de är angelägna om detta. Lägg till detta cirka 4 miljarder ytterligare per år i intäkter för ökad slamsugning och tillsyn.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se

Anna-Lena Holm anna.lena.holm@lrf.se Publicerad: 11 oktober 2017

Av Bengt Bertilsson - 19 juni 2017 06:00

Dags att summera vad kostade terrassbygget med vindskydd och staket

 

Stolpe 70 * 70 standardmått men vilken kvalitetsskillnad det är mellan byggföretagen, någon sålde skruvkorksmodell så det blev att leta efter prima virke. 4 st * 4,20 = 16,8 m ca 400 kr

 

Stolpsko 9 st * 95,00 summa 855 kr. Dessa lite lyxigare variant än de som finns på marknaden dessa var blankgalvade och avsedda för staket på däck och har måtten 71 * 71 de som säljs för ca 30 kr läge pris har måtten 73 * 73 och dessa klappade onödigt mycket  

 

100 st special skruvar till stolpskorna pris 224 kr trallskruv 2 paket 226 kr summa 450 kr

Handledare 12,6 m * 26kr/m fast det gick inte åt mer än ca 10 m och vinkelbeslag ca 400 kr

     


Staketribba 28 * 45 pris 6,95/m 4 buntar med 9 ribbor i varje perfekt att frakta hem fast lite av grisen i säcken modell då jag inte kunde välja virket kvalité hade jag tur då jag tyckte dessa var helt okey inga sneda och vridna som ett annat byggföretag hade på lager till 9,00 kr/m


Åtgången var helt perfekt i princip inget över lite spill vid kapningen blev det förvisso men totalt gick det åt 151 m pris ca 1050 kr

 

Summa 3155 kr för vindskydd och staket resultatet se bilder inte illa för en amatör som aldrig byggt något sånt här.

 
Lägg därtill själva däcket som kostade ca 3031 kr så kan vi summera totala summan också 6186.

Kalkylen låg faktiskt runt detta när jag sen tänker efter.

Det finns nämligen byggföretag där vi kan beräkna mängd material och kostnad exkl så erbjuder de byggjobb också

Då skall vi också ta i beräkning att jag inte köpt allt på ett o samma ställe utan utnyttjat tillfälliga rabatter och sortiment på Jem & Fix och Skene Järn XL - bygg som finns i min närhet 

Av Bengt Bertilsson - 17 juni 2017 06:00

Igår var jag tveksam för vad jag gett mig in på          

Men idag är jag lite imponerad, men ropa inte högt ännu det återstår en hel del arbete innan jag är klar

   


Rom byggdes inte på en dag, men lär raserat på en dag

     

Nu börjar det likna något, men det återstår en del smått och gott som skall fixas

Av Bengt Bertilsson - 16 juni 2017 06:00

Vad har jag gett mig in på, det återstår att se, men det skall byggas vindskydd och staket på terrassen och jag skall själv göra.

 

Men just nu tror jag att skomakare skall bli vid sin läst passar utmärkt

Av Bengt Bertilsson - 13 maj 2017 06:00

Allt har sitt pris också och kalkylen som jag räknat ut via en hemsida som en av byggföretagen har på sin hemsida skulle stomme inkl trall 3655 kr plus tillbehör som de beräknade till 1630 kr summa 5285 kr

   

Var kostade då mitt bygge i verkligheten

Regel 1248 kr 2 reglar * 5,40 m )

Trall 1177 kr  (10 plankor 28 * 120 * 5,40 m ) 

Trallskruv 166 kr noterbart köpte 2 * 250 st /pakt o det blev 5 st skruvar över  

Bits 79 kr noterbart hade jag kollat trallskruvpaket så fanns det bits i dessa

Balksko 18 st , vinkelbeslag 4 st ankarskruv 1 paket, totalt 361 kr

Summa 3031 kr

 

Skillnaden blev 2254 kr kan tyckas vara mycket så jag kollar kalkylen på nytt ser jag de dubblat regelverket vilket påverkar priset md ca 1000 kr de har också räknat med träskruvar som inte behövdes likaså hade jag cementplattor så mellan tumme och pekfingret gick budget ihop.
Vän av ordning säger att jag borde kollat bättre, men nu var jag inte intresserad av mängden inte priset i första hand.

Så jag slog också på stort och investerade i ett kap/geringssåg och detta kände jag var en bra investering och att såga var med glädje är bra verktyg A o O

 

Nu återstår det mycket annat innan det är färdigt.
Det skall upp blomlådor under fönsterna, staket och vindskydd och det skall köpas nya möbler och då lär priset ökar markant

Av Bengt Bertilsson - 12 maj 2017 06:00

Grovjobbet med utgrävning och regelverket avklartat, känner jag mig nöjd när jag ser på vad jag åstadkommit. Har försökt att tänka klart och inte jäkta som vanligt när jag gör något. Skall vara klart helst innan brukar min filosofi ibland vara nämligen.
Har fått jobba ostört mestadels men fick hjälp av Lill drägen med de tyngsta reglarna tog jag hjälp också när jag begav mig till bygg boa denna gång Jem & Fix då jag kollat upp priserna på bygda.
XL-bygg har också men prismässigt hänger de inte med och nu visade det sig också att dansken hade 5,40 trall virke och sen kommer nog vän av ordning och hävda kvalité skiljer de åt. Okey kanske men jag får väl stå ut med en och annan knagge.

    

Sagt och gjort iväg och hämtade 20 st brädor behövde kanske bara 19 men bra med en i reserv

 

La ut dessa lösa och insåg jag räknat rätt, kände jag mig nöjd.

 

Då var det dags för läggning av trallbrädorna.

 
Min gamla Bosch borrmaskin med sladd, den fungerar perfekt fast den hängt med i snart 40 år

 

Sticksåget är nästan lika gammal den också.

 

Några 4 ” spik passade bra att använda som mått för mellanrum, vattenpass, vinkel, tumstock och trallskruvar

 
Får
jag själv skryta lite så blev jag imponerad av mitt arbete när jag nästan är klar, fattas att kapa ändarna  

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4 5 6
7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30
31
<<< Mars 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se