Inlägg publicerade under kategorin Skrålabäcksravinen

Av Bengt Bertilsson - 10 februari 2020 06:00

Vandringen nere i ravinen är inte lättillgänglig och den som tror att detta skulle vara ett intressant strövområde som man bara kan springa ner i, den kommer att bli besviken. Då det är branta sluttningar med lera också som dock inte rör sig så länge ingen går i slänterna.

 

Att bygga en förbifart Skene finns det  fördelar och nackdelar men skall jag tro de som aldrig varit där eller sett förslaget men uttalar sig ändå. Så blir det en förbifart Skene oavsett har majoriteten uttalat sig om.

Själv har sett och varit i ravinen ett flertal gånger och sett. Men inte sett mer än några förslag från slutet av 1990 – talet på hur förbifart Skene kunde tänkas se ut.

Jag har inte lyckats finna några förslag på Marks kommuns hemsida hur en förbifart Skene där det framgår vilken typ av förbifart det handlar om. Men det finns för kommunpolitikerna och Markbor som uttalar sig om den men kanske ingen har sett förslagen men köper den ändå.

Den enda skiss som gått att finna är denna och på den går det knappt se vad som är vad går det att hävda både det ena som det andra. 

 


Finns de som hävdar att endast 25- 30  % av trafiken försvinner och detta är tillräckligt då 156 går tvärs igenom Skene och två skolor. Till de som hävdar att det kommer försvinna närmare 90 % av alla trafik genom Skene överhuvudtaget. Då alla kommer att köra rakt fram via förbifart Skene ner på 41:an och sen vidare på 156 eller mot Kinna Borås via 41:an. Trafikverket prognos är 
 

Det kommer troligen krävas ljudvallar till bostadsbebyggelse på grund av trafikstörningen.


Det finns de som hävdar att största möjliga hänsyn skall tagas för miljön etc och detta finns det lagstiftning på men har man aldrig varit på platsen och sett hur kan de då uttala sig om de inte vet hur miljön ser ut.

Vad är det som finns i ravinen finns dokumenterat i äldre naturvårdsprogram i andra är de borta och i något så nämns ravinen på nytt. Om det är naturen som de vill värna vet de något om det djurliv som finns i ravinen kanske finns det den sällsynta Hasselmusen. 

     

Det finns idag politiker som hävdar att de tänker värna om miljö i ravinsystemet men jag kan inte se att de värna om miljön för vägen kommer att gå rätt över och vägslänter kommer med största sannolikhet förstöra kvarnruinen. Vad är alternativet brukar motfrågan bli från de som vill se vägen där vil du inte värna om trafiken genom Skene som delar skolorna åt. 

           
Ja det är pest eller kolera vägen kommer sen att gå över åkermarken och troligen en ravindalgång till

     

Politikerna tror sig kunna ta naturintressen på allvar och har fått för sig att man kan bevara samtidigt som man förstör. Kan medborgarna sen inte vistas där nere eller komma ner då blir detta en kvarnsten som lagt sig på botten i ravinen. Ingen har gått där förr så?
   

Det finns havsöring som vandra upp enligt undersökningar hur denna kommer att påverkas i framtiden vet dock ingen, Dock kan detta lösas då det kommer att krävas vattentrummor som går tvärs igenom ravinen och detta kanske kan rädda den fisk som vandra

Av Bengt Bertilsson - 9 februari 2020 06:00

Orörd natur som lever sitt eget liv är sällsynt i vår närhet men detta väger inte tungt ibland politikerna idag för vägen har visa väntat på över 20 år och de lär troligen få vänta några år till är det en förbifart Skene som skall byggas

                   

Det finnas ett rikt fågelliv där också och detta hördes alla redan när jag vandrade i ravinen alla redan och noterbart är att trafik ljudet från 156 hörs knappt ner i ravinens dalgång.

Protesterna är inte högljudda då politikerna i mark har alla redan sagt JA till förbifart Skene om det sen inte är fattat juridiskt bindande finns det ingen tendens att majoritet skulle backa den dagen det fattas ett beslut och pengarna finns till projektet.

                   

Nere i Skrållabäcken vattenflöde finns det rester av en byggnad som är från en kvarn och damm.
Detta skriver Niklas Holmkvist i ett Facebooks inlägg  i okt 2019

Jag var nere i brinken vänster om 156 rondellen förra veckan där Skrålabäcken går. Hittade två av tre tänkta objekt, två kvarnruiner och en damm.

Dammen var ju lätt att se, första kvarnen som var den sista kvar in på 1800-talet var inte så självklar men en del av grunden kunde urskiljas. Den äldsta från 1700-talet var en nit. Såg inget som kunde likna en grund av någon sort, eller kanske. Det var riktigt vackert där nere, ialf den första biten. Går man längre ner blir det bara snårigt.

Det har nog slängts en hel del skräp här också. Vid kvarnruinen och vägen upp mot 156:an hittade jag en massa bös.

En förklaring till kartan från 1765, på gammalsvenska :)

a: Tillkännagifver en Qwarn til Bengtsg. Och Gästgifwaregården.

b: Utmärcker en Qwarn til Kronogården och Larsagården

e: Utvisar en quarn til Ramnås, som allenast kan nyttjas til husbehof och wårflods.

"e" är borta innan Ramnås och bör ligga precis till vänster om vägen i ravinen, har inte varit här. Ser det som en bonus att leta upp till sen hösten

jag tyvärr inte vet vad detta varit,

               

Fortsättning följer

Av Bengt Bertilsson - 8 februari 2020 06:00

Skrålabäcksravinen – Viskans största och längsta ravin. Kanske denna ravin har hjälpt till att skapa förutsättningarna för detta som Mark blivit utsedd till den grönaste tätorten i Sverige

 
Naturen i ravinen känns nästan orörd med bl a en fin lundflora. Lek- och uppväxtområde för havsöring. Följ med ner i ravinen. En ravin som många har åsikter om men har aldrig satt sina fötter nere i den  

               

Från stora vägen 156:an ser vi inte mycket av ravinen då buskar och träd växer som en skyddad barriär för ravinen nedanför och ser man ner mellan buskarna öppnar sig ett ravinlandskap som är orört och naturen får sköta sig själv och därmed bör gynna alla arter som lever där. 

                    Denna orörda natur bör vara ett bevis på skogarnas omistliga roll för att klara klimatutmaningen: Hur mycket binder denna ravin ton koldioxid varje år som biltrafiken spottar ut i rondellen.

       

Nu är dagarna troligen räknade och naturen får stå tillbaka när trafiken skall fram och det skall bli bättre trafikmiljö inne i Skene när 156:an går via förbifart Skene tvärs över norra ravinen som bilderna nedan är tagna i början av februari 2020. Bilderna är tagna på norrifrån främst ner ett stycke som idag fortvarande går att vandra i men är ogästvänligt då det är leraravin och det är detta som räddar den fauna som finns att inga går i ravinsystemet idag men marklevande växter kan växa och frodas fritt.


Fortsättning följer 


Det bör finnas ett rikt fågelliv finns där också och detta hördes alla redan när jag vandrade i ravinen alla redan och noterbart är att trafik ljudet från 156 hörs knappt ner i ravinens dalgång.

Protesterna är inte högljudda då politikerna i mark har alla redan sagt JA till förbifart Skene om det sen inte är fattat juridiskt bindande finns det ingen tendens att majoritet skulle backa den dagen det fattas ett beslut och pengarna finns till projektet.


Nere i Skrållabäcken vattenflöde finns det rester av en byggnad som är från en kvarn och damm.
Detta skriver Niklas Holmkvist i ett Facebooks inlägg 

Jag var nere i brinken vänster om 156 rondellen förra veckan där Skrålabäcken går. Hittade två av tre tänkta objekt, två kvarnruiner och en damm.

Dammen var ju lätt att se, första kvarnen som var den sista kvar in på 1800-talet var inte så självklar men en del av grunden kunde urskiljas. Den äldsta från 1700-talet var en nit. Såg inget som kunde likna en grund av någon sort, eller kanske. Det var riktigt vackert där nere, ialf den första biten. Går man längre ner blir det bara snårigt.

Det har nog slängts en hel del skräp här också. Vid kvarnruinen och vägen upp mot 156:an hittade jag en massa bös.

En förklaring till kartan från 1765, på gammalsvenska :)

a: Tillkännagifver en Qwarn til Bengtsg. Och Gästgifwaregården.

b: Utmärcker en Qwarn til Kronogården och Larsagården

e: Utvisar en quarn til Ramnås, som allenast kan nyttjas til husbehof och wårflods.

"e" är borta innan Ramnås och bör ligga precis till vänster om vägen i ravinen, har inte varit här. Ser det som en bonus att leta upp till sen hösten

jag tyvärr inte vet vad detta varit,


Av Bengt Bertilsson - 7 oktober 2019 06:00

Det finns och detta hördes från en politiker i KF debbaten som hävda att Skrållabäcksravinen är en sopptipp för närboende som kör sitt trädgårdsavfall och tippa detta i ravinen. Detta skulle vara ett skäl till att närboende själva inte se ravinen kanske som naturvärd att bevara då de kan använda den som kompostanläggning istället för att köra kompostmaterialet till Skene skog och kommunen återvinningscentral.

            

Jo det finns några ställen där närboende kör ut sitt trädgårdsavfall och detta syns också spår varifrån över åkern. Kan detta vara att göra en höna av en fjäder.Samtidigt så skulle kompostavfallet lätt kunna komposteras på tomterna av villaägarna om de är miljömedvetna och ta tillvara på kompostjorden som bildas.

   

På två ställen i ravinen finns det spår av annat avfall som är av äldre datum. Men detta är inget som skulle vara ett skäl för att Skrållabäcksravinen skulle vara en soptipp utan bara ett argument från politiker som ser mervärdet att bygga en väg mer än att bevara orörd naturområde


 Av Bengt Bertilsson - 6 oktober 2019 06:00

Vybilder över jordbrukslandskapet sett från ravinen närmast Heden och Håven upp mot Sjuhäradsgatan

                       

Skrållabäcksravinen som skär igenom åkern upp mot Sjuhäradsgatan sett från en ny vinkel söder ifrån

       

Av Bengt Bertilsson - 5 oktober 2019 06:00

Vandringen fortsätter uppe på åkern och längs åkerkanten växer buskarna som en skyddad barriär för ravinen nedanför och ser man ner mellan buskarna öppnar sig ett ravinlandskap som är orört och naturen får sköta sig själv och därmed bör gynna alla arter som lever där. 

Denna orörda natur bör vara ett bevis på skogarnas omistliga roll för att klara klimatutmaningen: Hur mycket binder denna ravin ton koldioxid varje år som biltrafiken spottar ut i rondellen.

                   

Jordbruksmarken som ligger mellan två raviner Skrållabäcksravin i väster och ravinen mot Heden i söder en dragen av 156 genom jordbruksmarken kommer att påverka en framtida brukning av jorden  

       

Ravinen mot Heden sett ovanfrån                      

Denna orörda natur bör vara ett bevis på skogarnas omistliga roll för att klara klimatutmaningen: Hur mycket binder denna ravin ton koldioxid varje år som biltrafiken spottar ut i rondellen. Har vi råd med att bevara denna orörda natur.

Av Bengt Bertilsson - 4 oktober 2019 06:00

Vandringen i Skrållabäcksravinen fortsätter upp på åkren och ner i ravinerna som grenar ut sig från Skrållabäcksravinen upp mot bebyggelsen på Sjuhäradsgatan.

       

Denna ravin går tvärs över åkern och måste passseras om 156:an skall gå genom Skrållabäcksravin oavsett om inte sträckningen kommer lägre söder men då kommer bebyggelse i Backa att påverkas

                            
Först längre ner utmed åkern då märks det att ravinen består av snåskog men det största problemmet att komma ner i ravinen är markförhållande. LERA man glider ner 

 

Imorgon följer vi åkern SV och gör nedslag i ravinen och studer miljön över lag 


Av Bengt Bertilsson - 3 oktober 2019 06:00

En vandring i Skrålabäckens dalgång en upplevelse som flertalet Markbor troligen aldrig sett bara hört talas om p.g.a att politikerna vill dra 156 genom ravinen eller vill de detta. Följ med ner i ravinen och vi börjar först vid rondellen ovanför och vänder blicken ner i Skrålabäcksravinen.

       

Nere i ravin öppna sig ett naturskönt område. De politiker som hävda att det är bara snårskog nedanför har troligen aldrig varit nere i ravinen är de kanske inte ensamma för få har troligen inte sett detta mer än när träd/buskar saknar löv. Då måste du promenera där förbi ovanför. De som sitter i sina bilar ser inte detta.
I Skrålabäcksravinen finns det skyddsvärda arter, flodpärlmussla och lekande fisk som går upp till Hedgärdessjön och fågellivet bör ha ett eldorado då naturen är som gjord för ett rikt fågelliv.
               

Nere i Skrållabäcken vattenflöde finns det rester av en byggnad som är från en kvarn och damm.
Detta skriver Niklas Holmkvist i ett Facebooks inlägg 

Jag var nere i brinken vänster om 156 rondellen förra veckan där Skrålabäcken går. Hittade två av tre tänkta objekt, två kvarnruiner och en damm.

Dammen var ju lätt att se, första kvarnen som var den sista kvar in på 1800-talet var inte så självklar men en del av grunden kunde urskiljas. Den äldsta från 1700-talet var en nit. Såg inget som kunde likna en grund av någon sort, eller kanske. Det var riktigt vackert där nere, ialf den första biten. Går man längre ner blir det bara snårigt.

Det har nog slängts en hel del skräp här också. Vid kvarnruinen och vägen upp mot 156:an hittade jag en massa bös.

En förklaring till kartan från 1765, på gammalsvenska :)

a: Tillkännagifver en Qwarn til Bengtsg. Och Gästgifwaregården.

b: Utmärcker en Qwarn til Kronogården och Larsagården

e: Utvisar en quarn til Ramnås, som allenast kan nyttjas til husbehof och wårflods.

"e" är borta innan Ramnås och bör ligga precis till vänster om vägen i ravinen, har inte varit här. Ser det som en bonus att leta upp till sen hösten

jag tyvärr inte vet vad detta varit,

                   

Fortsättning i morgon då går vi upp på fältet ovanför och studera ravinerna vidare.  Presentation

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se