Inlägg publicerade under kategorin Historia

Av Bengt Bertilsson - 3 februari 2017 05:15

Det fanns en tid då trafiken var annorlunda och våra vägar följde ofta naturens egna förutsättningar, detta är fallet med vägen från Hajom mot Fotskäl.
Bilderna nedan är främst detaljer jag fann när jag hade gått skogsvägar och s.k fästmösvägar från Berghemshållet tvärs över skogen

Vägen går idag främst att gå på men detta är inga långa sträcker och ibland går den ute på ängsmark som numera är svårt att komma ner till ser vi tydliga spår av denna

           

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 23 november 2016 05:15

Ett bildsvep från skogspromenaderna längs med byvägarna mellan Berghem och Hajom

                     

Genvägar mellan Berghem och Skene skog.

     


ANNONS
Av Bengt Bertilsson - 21 november 2016 20:07

Furubacken står det på äldre kartor, Liljergrens står det på nyare, Här låg en gång i tiden ett torp som idag det endast finns en stengrund kvar och några jordkällare att beskåda.

 

Stenmurar ute i skogen skvallrar om odlingslandskap en gång i tiden

   


Från Småsjöarna rinner det en bäck som avrinningen sker från sjöarna och får sitt namn lite längre ner Grytedalsbäcken. Här finns det spår av något som kan liknas vid ett kanalbygge eller så har de försökt samla eller fördämma vattenflödet i bäcken. Någon annan förklaring kan jag inte finna i varför stenarna är placerade lodrätt.

                Av Bengt Bertilsson - 31 oktober 2016 05:15

En vinterdag i jan 2013 alltå snart tre år sedan jag var på besök vid jordkällaren som ligger egentligen bara ett stenkast ifrån min farstutrappa fast den syns inte för den ligger uppe i skogsbrynet jag har framför mig i mitt blickfång

     

Gick jag förbi den först då det växt upp några träd som lurade mig var den för övrigt sig likt på platsen.

         

Fast en sak inne i jordkällaren var sig inte likt. Senast så fanns det en del av en pall, denna hade gått sönder av någon annan besökare som varit och besökt troligen inte kunde låta bli att ta sönder den ännu mer.

 

Ni kan jämföra fotografierna här  

Av Bengt Bertilsson - 29 oktober 2016 05:15

Om Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" detta kunde minnersgoda läsare av denna blogg läsa om tidigare i år, fast då tänkte inte jag på detta. Här kan du se bilder på hur vägen och omgivningen såg ut i våras.
Samtidigt kan denna länk vara av stort intresse att läsa som jag funnit i min eftersökning och nedskrivit av Inger Dahlgren. Där har jag hittat nu i efterhand med fakta som jag behövt i tidigare inlägg. Bl.a skriver Inger om namn på broarna jag besökt 

Idag är det 3 filsväg mellan Borås och Berghem och 2 filsväg vidare mot Varberg. Annat var det förr då detta skall vara den gamla riksvägen som finns spår av fast det är igenväxt och börjar bli svår att se var den gick.

   

General Anders Sparfeldt, landshöfdingen i Elfsborgs Län (bodde "mästa delen" på frälsehemmanet Högenhult, Horred) emellan år 1712 och 1716 i samråd med Landshöfdingen i Halland, Axel Faltsberg anlägga en alldeles ny Landswäg som från Åhs Kyrcka nu har sin sträckning genom Wedige, Horred och från Sundholmen löper utmed norra sidan af Wiska å till Hulatorps By, Kihla hemman, Berghems Kyrcka, Syltered och Dala mot Skene".

   

Denna lilla bit av väg finns mellan Syltered och Ekebacken går den över en ravin som idag är biotop skyddat område

    

Som synes går det se en öppen teräng där vägen gått fram. Utmed sidorna börjar det växa igen och de magnifika vägstenarna som har haft ett räcke är skruvade

         

 

Sista bilden är vägen norr över

Utöver tre riksvägarna finns det idag Viskastigen, idag vandringsled, är en gammal färdväg som förr kallades "Danska vägen". Den går genom Staxered, Desarehult, Hattestad, Guntorp och Lekvad och användes bl.a av danska krigshärar på väg till Örestens fästning.

 

Mellan Berghems och Surtebys kyrkor fanns en färdväg uppe på åsen vid Tingslätterna och Surteby kullar och kan nu, om än något igenvuxen, hittas som en stig att vandra på.

Av Bengt Bertilsson - 28 oktober 2016 05:15

Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" I slutet på 1930 talet hade väg 106 och "Landswäg N:o1" tjänat ut sitt syfte. En ny väg och bro mellan Ekebacken och Syltered och vägen vidare över Dala mot Skene rättades och skar tmer värs över åkermarken mot Skene.

        

Långt ner i ravinen hittar vi en lite mindre öppning som går att krypa in i och denna består också av stenblock rann det inget vatten och det vatten som rann kom via sprickor i brovalvet. Bilderna nedan är från miljön och Husabäcken framfart ner mot Viskan är det ett ravinlandskap och om hur detta ravinlandskap uppstått får betraktaren leta efter i istiden framfart är i trakten

              

Under denna vecka som bilderna från Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o 1 publicerat har det kommit ett flertal kommentarer Bl.a berättas det om det fanns en kvarn här i Husabäcken. Kvarnen är borta så även kvarnstenar som dock inte försvann utan togs tillvara och återfinns bl,a på hembygdsgården i Berghem.
Även berättelse om fiske här i Husabäcken har berättas om. Tillsammans med dessa berättelse som inkommit plus i de länkar som finns i inläggen har jag försökt ge lite bilder till platserna för den nyfikne.

 

Av Bengt Bertilsson - 27 oktober 2016 05:15

Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" Finns det några delsträckor  kvar i Berghem som samfällda vägar. Bäckängsvägen till Berghemsskolan och Åkrabäcksvägen som är numera asfalterad. Har turen gått till brovalvet under Åkrabäcksvägen.

   

På östra sidan (bild 2) ser vi inloppet till brovalvet som dagen till ära inte består av vatten utan av bråte. Normalt rinner vatten i bäcken som på kartan jag inte funnit vid något namn. Har den sin källa vid Hallaspång kallas platsen för vid Åkrabäck och bäcken rinner genom ett åkerlandskap bör namnet vara Åkrabäcken. Bilderna nedan visar grunden från en byggnad som funnit här en gång i tiden och att vatten och ett system för att tämja vattnet.   

        

   

Om det idag p.g.a den torka som varit detta år tömt våra små vattendrag på vatten var det annorlunda då det här fanns en gång i tiden en smedja.

Flera smeder har under årens lopp arbetat i Åkrabäck. En smed var en mycket skicklig och anlitad yrkesman. Av järn tillverkade han både handredskap och jordbruksredskap för hästar, även åkvagnar när man åkte efter häst innan bilen blev allmän som färdmedel. Hjulen var av järn och trä och behövde lagas ibland. Smeden smidde hästskor, liar, yxor, hackor och spadar. Han skodde hästar, på vintern behövde hästen även broddar när den skulle dra tunga lass. Traktorn med många hästkrafter under huven hade inte ersatt arbetshästarna vid denna tid. Efter att ha varit gårdssmed på Huledal kom Per Rudolf Nilsson, född 1887, till Åkra-bäck strax före 1920 och byggde en ny smedja. Det blev den sista gammaldags smedjan i Berghem med härd, blåsbälg och städ där han hade smedens ofta hårda och långa arbetsdagar under ett 30-tal år. Smedjan blev dålig och jordbruket började mekaniseras.

 

Inloppet är idag fyllt med ris och pinnar och allsköns bråte

         

Från andra sidan

För att komma ner till andra sidan är det störtloppsbrant som gäller

             

Valvet är 2 m högt och bredden avsevärt bredare än den som finns vid Husabäcken, var det inget problem att gå in i och detta torrskodd.

 

Dock synts inte inloppet från det andra hållet och detta beror på all bråte krävs det att vi går in en bit i valvet

   

Inne i valvet är det ett vackert stenvalv där varje sten håller den andra stenen uppe

     

Den som är uppmärksam ser en järnstång i taket, denna såg inte jag när jag fotograferade utan spang rakt på den och stöp omkull där inne och tur i oturen utan att skada mig. Varför den finns där är inte känt det fanns ett rör även på botten som jag först upptäckte vid hemkomsten och studerade foton. Kan det vara stag för att stabilisera bron och om det i så fall finns fler än dessa två kan det också funnit fler vilket i så fall ett nytt besök får utröna.

 

 

Nedan bilder från miljön utanför och bäckens vidare färd ner mot Viskan rinner den genom ett Biotopplandskap . Notera också det finns ett trapplandskap vid västra utloppet och det sägs att det funnit en lite badanläggning här. Det lär funnits tankegångar förr också att belysa detta brovalv västerifån men då detta sen blev ett Biotoppslandskap övergavs tanken och naturen växer igen  

   

     

Den stenliknande trappan som syns vid öpningen kan vara spår av en laxtrappa då det bör även kunnat gå upp fisk kanske även i denna bäck. Övriga bilder är från miljön nedanför brovalvet. 

    

Av Bengt Bertilsson - 24 oktober 2016 05:15

Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" Gamla 41:an har 6,5 meters körbana för trafik i båda riktningarna 

 

Den som vill kan idag stå och se och fantisera i drömmen strax norr om bron vid gårdarna i Dala stå vid Landswäg N:o1 som slingrar sig nära gårdarna, gamla 41:an som fått en raksträcka söderut genom åkermark och ravin helt nära 1:an, låta blicken följa Dalbo gärde mot Berghem och sen vidare söder utöver Viskadalen

     

Långt ner i ravinen rinner Husabäcken som består och har ett flertal tillflöden av mindre bäcksystem i landskapet där endast Grytedalsbäcken är namnmärkt på kartor.
Efter jag publiserat del 2 fick jag kännedom att i 
Husabäcken vandrade förr lax uppför från Viskan i denna bäck. Det skall finnas spår som jag inte upptäckt även en laxtrappa där de fångade laxen i håv när den hoppade. Om det p.g.a torkan och topografiskt idag inte ser ut som detta mycket troligt. Då det i en närliggande bäck Ringebäcken som har förbindelse med Surtan fann jag bäcköring förra året.

 
Nu finns det ingen fisk i Husabäcken men därnere finns ett magnifikt brovalv som få personer sett och varit nere och dessutom inne i den är ännu färre. Kändes det nästan som att gå in i en sarkofag när jag såg något korliknande därinne.

   

Nu visade det sig inte vara ett korvalv utan mer bokstavligt körvalv jag steg in i som betsår av ett cementblocksvalv som visuellt finns i mitten under bron

      

Vid varje sida om cementvalvet finns det valv av stenblock som fick mig att fundera varför denna konstruktion. Visade sig ha en naturlig förklaring även om jag faktamässigt inte har bevis för denna teori.

   

Vägen är 6,5 m bredd och p.g.a ravinen som har ett djup på ca 10 m lägre ner finns det varje sida vallar som bör vara i samma bredd som vägen som är den äldsta byggdes på 1700-talet och denna togs ur bruk i slutet på 1930 – talet Har de förstärkt brovalvet på den delen som ligger direkt under vägen någon gång innan vägen togs ur trafik. ( Jag såg ingen datering som annars var vanligt förr de som utförde jobbet gjorde ofta i cementen)

Imorgon söker jag nya spår av Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" lägre upp mot Skene fanns det annat som tilldrog min uppmärksamhet och senare i veckan kommer ett besök vid ett av de andra brovalven som finns utmed Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1"

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se